PALU-topper Henk Ramnandanlal: “2021 was trailer, echte IMF film begint nu pas!”

“Het jaar 2021 dat zich gekenmerkt heeft door verdere verarming van de samenleving als gevolg van zware maatregelen die zijn doorgevoerd op voorschrift van het IMF, was slechts de trailer. Met de ondertekening van de IMF-overeenkomst eind december begint de echte film nu pas. Er volgen nog meer hardere maatregelen waaraan de regering vanwege de IMF-overeenkomst gebonden zal zijn om ze binnen korte tijd door te voeren. De bevolking zal nog het dieper in haar zak voelen”, zo verwoordt Henk Ramnandanlal, ondervoorzitter van de buitenparlementaire oppositiepartij de PALU (Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie) zich in zijn terugblik op het afgelopen jaar en zijn verwachtingen voor 2022 in gesprek met Faried Pierkhan in het RBN-programma Kal Aaj Aur Kal (zie het hele gesprek via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=xQcIS3EuZ3M.)

De gewezen PALU-parlementariër in de regeerperiode Bouterse-1 verwacht qua productie investeringen en economische ontwikkelingen dat het dit jaar niet veel beter zal worden. Zeker als gekeken wordt naar de vele “leugens en verhalen” die de regering in 2021 het volk heeft voorgehouden en niet waar blijken te zijn. “De VHP heeft de bevolking straal voor de gek gehouden”, aldus Ramnandanlal. Met de IMF-overeenkomst heeft de regering volgens hem het eigen initiatief weggegeven en loopt het aan de leiband. 

Verwacht niet beter 

Hij verwacht niet veel van het regeerbeleid dat volgens hem alleen oog heeft gehad voor de staatshuishouding en niet voor de versterking van de samenleving door te investeren in productie. Investeren in de productie was niet afhankelijk van het IMF. De VHP, die thans de regering uitmaakt, heeft ondanks zijn verhaal over het klaar hebben liggen van een reddingsplan, bewezen dat nimmer te hebben gehad en ook niet over de ontwikkeling van het land te hebben nagedacht. De PALU had liever gezien, dat de regering eerst moest hebben uitgekeken naar de eigen opties in de productiesector en daarin hebben geïnvesteerd. “Indien dat was gebeurd zou de gang naar het IMF absoluut er anders hebben uitgezien”,  vindt Ramnandanlal.

“Het verhaal van de VHP en de regering, dat ze een “failliete boel” hebben overgenomen klopt ook helemaal niet. De overheid heeft altijd inkomsten gehad en de vraag is wat men met de inkomsten doet. Terwijl het volk wordt voorgehouden dat de staatskas leeg is, worden wel allerlei zaken gefinancierd  en salariscorrecties doorgevoerd. Dat er nu gezegd wordt de staatshuishouding onder controle te hebben en het begrotingstekort sterk te hebben teruggedrongen, is ook een “voor de gek houderij”. In het Herstelplan is ook een aantal zaken opgenomen, maar in 2021 is daar weinig van gerealiseerd dan alleen de lastenverzwarende maatregelen voor de bevolking. Er zou miljarden aan diaspora kapitaal aan investeringen binnenstromen, daar is in 2021 niks van terechtgekomen. Men zou niet naar het IMF gaan, men is wel gegaan, men zou niet aan friends and family doen, dat doet men wel. Dan de kwesties Surfin en HPSG. Alle mooie verhalen en beloftes zijn bij woorden gebleven. Afgezet tegen al deze ervaringen in 2021, heeft de PALU er weinig vertrouwen in dat de regering het in 2022 beter zal doen.” 

IMF begint nu pas

De PALU-topper merkt op, dat de IMF film nu pas gaat beginnen. Het jaar 2022 zal gekenmerkt worden door een regeerbeleid, waar de IMF op periodieke basis wel of geen goedkeuring geeft over het gevoerde beleid. Op basis daarvan beslist het of het volgende tranchebedrag wordt overgemaakt naar Suriname. Er volgen nog hardere maatregelen. Het gaat er bij Ramnandanlal niet om, dat de maatregelen niet genomen moeten worden, maar het gaat om de korte tijdspanne waarbinnen die doorgevoerd moeten worden. Een zo’n maatregel is de hervorming van de publieke sector. Het ambtenarenapparaat moet worden gesaneerd volgens een bepaalde tijdlijn. De afschaffing van subsidies die het afgelopen jaar gedeeltelijk zijn doorgevoerd, zullen nu verder afgebouwd worden. Volgens hem is er een lichtpuntje, en dat is dat de prijzen van olie en goud internationaal goed zitten. De overheid zal zondermeer aan meer-inkomsten binnenkrijgen. De vraag is volgens de PALU-topper hoe de regering om zal gaan met de meer-inkomsten.

SS  

error: Kopiëren mag niet!