Bij het SZF ben je van niets verzekerd

SZF-verzekerde woonachtig in Commewijne: “Het Staatsziekenfonds (SZF) heeft haar zaken met de radiologieklinieken niet rond. Partijen zijn het nog niet eens over de te heffen tarieven, die in een nieuwe overeenkomst zullen worden vastgelegd. Dit brengt met zich mee, dat SZF-verzekerden ingaande 1 januari 2022 onder andere geen gebruik kunnen maken van diensten die radiologieklinieken Halfhide & Hofwijk, MDC en Medilab bieden. Genoemde instellingen eisen, in afwachting van de nieuwe overeengekomen tarieven, contante betaling.”

Inventarisatie

“Deze breuk in de gezondheidszorg aan het begin van het IMF-jaar voorspelt niet veel goeds.  Om het de verzekerde nog moeilijker te maken houdt het SZF tot 7 januari aanstaande inventarisatie.  Apotheken in stad en district worden gedurende 1 of meerdere dagen gesloten. De verzekerden bekijken het maar. Bij het SZF ben je van niets verzekerd.”

Dienstverlening onderbroken

Dat is nog niet alles: “De apotheken- annex kantoren van het Staatsziekenfonds (SZF) in Meerzorg en Tamanredjo in het district Commewijne zijn vanwege verhuizingswerkzaamheden al 2 weken gesloten voor het publiek. De verzekerden zijn voor het afhandelen van zaken naar Paramaribo verwezen. Meer werd door de verzekeraar niet bekend gemaakt.”

In een reactie tegenover Dagblad Suriname laat de afdeling Corporate Communications van het SZF maandag weten: “Helaas is deze informatie correct. Het SZF is nog in onderhandeling met de radiologieklinieken over het nieuwe tarief. Het SZF is verantwoording verschuldigd aan de regering en volgt ook instructies van de regering op. Wij zijn in continu overleg met de ministers van Volksgezondheid en Financiën, omdat alle partijen ernaar streven om zo snel mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen. Wij hebben onze verzekerden dan ook gevraagd om begrip voor de ontstane situatie en hebben aangegeven dat zij met hun kwitantie restitutie mogen aanvragen bij het SZF. Helaas nog volgens de thans geldende overeenkomst. Wij streven er uiteraard naar om zo gauw mogelijk overeenstemming te bereiken met de röntgeninstellingen.”

Het SZF bracht meteen maandagmiddag een bekendmaking uit over deze kwestie, zie onderaan dit artikel.

SFZ werkt aan nieuw SFZ-kantoor te Meerzorg

Naast het issue rond de tarieven, liet de burger ook weten, dat de apotheken annex kantoren van het Staatsziekenfonds in Meerzorg en Tamanredjo in het district Commewijne vanwege verhuis werkzaamheden al twee weken gesloten zijn voor het publiek. “De verzekerden zijn voor het afhandelen van zaken naar Paramaribo verwezen. Meer werd door de verzekeraar niet bekendgemaakt.”

Het SZF bevestigt tegenover Dagblad Suriname, dat de apotheken annex kantoren van het SZF in Meerzorg en Tamanredjo inderdaad gesloten zijn voor het publiek. “Deze directie voert een prudent financieel beleid. Uit hoofde daarvan was het niet langer rendabel voor het SZF om de hoge huurpenningen van de huidige locaties te blijven betalen. Wij zijn in de laatste fase van het gereedmaken van een nieuw pand te Meerzorg waar wij als vanouds onze verzekerden met een goede service van dienst zullen zijn. Wij bieden onze verontschuldigingen aan voor het ongerief”, aldus de afdeling Corporate Communications van het SZF.

Onwijs

“Gedurende de feestdagen kreeg ik te horen, dat het om een ingrijpende verhuizing gaat, die de al getergde verzekerden duur zal komen te staan. De SZF-vestigingen van Meerzorg en Tamanredjo worden ondergebracht in een niet strategisch gelegen pand, ergens in een zijweg ver buiten het centrum van de hoofdplaats Meerzorg. Het SZF is onwijs. De verhuizing heeft verregaande gevolgen voor de gezondheidszorg in het hele district. Er komt geen openbaar vervoer langs het nieuw adres dat op 10 minuten loopafstand ligt van de Oost/West verbinding. Verzekerden uit Mariënburg, Nieuw-Amsterdam en andere gebieden die in Tamanredjo terecht konden, gaan het dubbel en dwars voelen.”

HD

error: Kopiëren mag niet!