“Mijn beste prestatie in 2021 was…….”

Nizamali Ozir is verzekeringsdeskundige en voorzitter van de Unie van Truckhouders en Zwaarmaterieel in Suriname. Ozir werd door Dagblad Suriname benaderd met de vraag: ‘Wat was voor u in 2021 uw beste prestatie?’

Ozir laat weten dat hij moslim is. “Mijn beste prestatie is dat ik de verplichtingen die de Islam heeft gegeven aan de moslims met Gods wil heb nageleefd. Wij moeten 5 keren per  dag bidden, dat kan thuis of in de moskee. Ik bid voor de hele wereld, dat de mensen goede daden verrichten en dat ze in één God moeten geloven.” Ook geeft Ozir aan, dat de Islam aanspoort om arme mensen te helpen, zodat zij ook kunnen overleven. “Dat heb ik min of meer ook gedaan, samen met mijn wederhelft. Ik hoop dat men in de hele wereld gaat bidden en dat men de armen in het bijzonder gaan helpen, ongeacht hun ras of geloof.”

Verder geeft Ozir te kennen, dat hij vaak op de radio gesproken heeft over armoede. “Het is mijn hobby om op de radio of televisie te komen om een aantal zaken aan te kaarten, zodat het volk een betere toekomst kan hebben. Ik ben blij met hetgeen ik op dat gebied doe. Mensen bellen me op en zeggen ‘meneer Ozir u bent heel goed bezig’. Ik hoef geen schouderklopje van het volk, maar voor God is het belangrijk. Ik ben ook blij dat Dagblad Suriname mijn berichten vaak opneemt en presenteert naar de samenleving toe.”

Ozir zegt tot slot, dat hij in dit jaar ook bekendheid heeft mogen genieten, doordat hij uitgenodigd werd door Assembleevoorzitter, Marinus Bee (zie foto). Ozir pleit al namelijk meer dan 20 jaren voor een Verzekeringskamer. Zoals de Assembleevoorzitter aangaf zou dit verder bekeken worden door juristen. Echter heeft Ozir niets meer vernomen over het in het leven roepen van een Verzekeringskamer. Dat zorgt voor een beetje ontevredenheid, besluit de verzekeringsdeskundige.

SK

error: Kopiëren mag niet!