IMF goedkeuring brengt “Stand-By Arrangement” van US$ 478 miljoen in 2016 weer in herinnering

De goedkeuring afgelopen woensdagavond door het IMF Uitvoerend Bestuur van het financieel ondersteuningsprogramma  (Extended Fund Facility, EFF) aan de Surinaamse regering voor een totaal bedrag van US$ 688 miljoen verspreid over drie jaar, roept bij menigeen ongetwijfeld de herinnering op van de in 2016 bereikte overeenkomst met het IMF voor een bedrag van US$ 478 miljoen.

De toenmalige regering Bouterse-2 tekende na maandenlange onderhandelingen met het IMF in mei 2016 ook al een overeenkomst voor een financieel ondersteuningsprgramma van ruim US$ 478 miljoen dollar. Het stond toen bekend onder de naam “Stanby-By Arrangement” (SBA) en was verspreid over 24 maanden. Zoals de huidige EFF van US$ 688 miljoen, was de goedgekeurde SBA van het IMF toen ook bedoeld als betalingsbalanssteun ter ondersteuning van het economisch hervormingprogramma van de toenmalige regering. Zoals nu na IMF goedkeuring van het EFF binnen een week een eerste trancebedrag van US$ 55.1 miljoen op de rekening van de Centrale Bank van Suriname (CBvS)  zal worden overgemaakt, was toen, in 2016, na goedkeuring van de Stand-By Arrangement ook een eerste tranchebedrag overgemaakt. Het ging toen om een eerste tranchebedrag van US$ 81  miljoen welke werd bijgeschreven op de rekening van CbvS en toegevoegd aan de monetaire reserves.

Volk zou het niet kunnen dragen

Niet lang na de IMF goedkeuring en de overmaking van het eerste tranchebedrag van US$ 81 miljoen in 2016 besloot de toenmalige regering na enkele strakke  maatregelen te hebben doorgevoerd uit puur politieke overwegingen het toen afgesproken IMF pad te verlaten. Velen kunnen zich nog herinneren, dat de toenmalige president Bouterse op een persconferentie hierover zei, dat hij politiek evengoed naar huis kon gaan, omdat het volk de andere nog stringentere te nemen IMF-maatregelen en -voorwaarden niet zou kunnen dragen. En het waren toen in essentie dezelfde maatregelen die het IMF nu met de goedgekeurde EFF van US$ 688 miljoen aan de regering Santokhi-Brunswijk stelt zoals afschaffing van subsidies, de wisselkoers op realistisch niveau brengen, verhoging van overheidsinkomsten, belastinghervormingen, productie stimulerende maatregelen, hervorming van het overheidsapparaat en nog meer andere maatregelen die lastenverzwaring voor de bevolking betekenen.

Ook een soort sociaal vangnet ter ondersteuning van de meest kwetsbaren vormde onderdeel van het economisch hervormingsprogramma toen. Vele van deze maatregelen staan thans opgenomen in het Herstelplan van de regering.

Volgens president Chandrikapersad Santokhi zal de uitvoering van het HP in het nieuwe jaar, samen met vele andere programma’s, plannen en projecten krachtig ter hand worden genomen. Zijn grootste zorg evenwel, zoals hij onlangs in het parlement zei, is de uitvoeringscapaciteit van de regering om alle programma’s, projecten en plannen goed gecoördineerd conform een vastgesteld tijdlijn uit te voeren. Als oplossing daarvoor noemt hij onder meer het aantrekken van externe deskundigen.

Hij roept een ieder op zijn of haar bijdrage te leveren. De afgelopen dagen heeft de president bij diverse gelegenheden gezegd, dat het jaar 2022 een beter jaar zal worden. Hij noemde enige verlichting die voor de bevolking reeds in  januari 2022 merkbaar zal zijn, en de afspraken die daarover met de sociale partners in het Tripartiet Orgaan zijn afgesproken. Gelet op de vele maatregelen die conform het Herstelplan nog doorgevoerd moeten worden en het strakke toezicht van het IMF op de naleving van afgesproken voorwaarden en maatregelen, zal de bevolking volgens menigeen nog niet echt substantiële verlichting in 2022 ervaren.

Dat programma’s, projecten en plannen zullen beginnen te lopen wordt wel als positief ervaren.

SS 

error: Kopiëren mag niet!