Haagse wethouder Kavita Parbhudayal uit Nickerie heeft onbreekbare band met Suriname

De Haagse wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid, Kavita Parbhudayal heeft zondag 19 december ruim 40 senioren in het zonnetje gezet met een Surinaams kerstbrood en een kerstkaart. Het contact met de oude van dagen ging gepaard met gesprekken in de deuropening over onder andere de ‘boosterprik’ en de verveling en ook angst als gevolg van Covid-19 en de lange lockdown.

Dagblad Suriname besloot om deze vrouw, met Surinaamse roots, eens voor het voetlicht te brengen en haar gewoon te benaderen met een paar vragen. Wie is zij, hoe is deze uit Nickerie afkomstige wethouder geworden in het grootste politieke centrum van Nederland? 

Opgegroeid in het district Nickerie

Kavita Parbhudayal (9 augustus 1973) is geboren en opgegroeid in Nickerie. Ze doorliep de basisschool OS Clarapolder en het VWO op de VHK Scholengemeenschap. In september 1992 verhuisde Kavita naar Nederland om in Rotterdam economie te gaan studeren aan de Erasmus Universiteit. Zij heeft zich gespecialiseerd in monetaire en macro economie.

Sinds 2018 wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid in Den Haag

Kavita is sinds 2018 wethouder in Den Haag en heeft de portefeuille Zorg, Jeugd en Volksgezondheid: “Zelf ben ik 30 jaar geleden van Suriname naar Nederland gekomen om mijzelf te kunnen ontplooien. Om keuzes te krijgen en te maken. Wat iets anders is dan doen en laten wat je wil. Wij groeien op en leven tussen anderen en kunnen niet zonder elkaar. Dat betekent dat de vrijheid van de één niet kan zonder de vrijheid van de ander. Mensen hebben zelf de verantwoordelijkheid om iets van hun leven (en dat van hun kinderen) te maken. Alleen als zij dat echt niet kunnen, moeten wij hen als overheid helpen (en leren op eigen benen te staan). Daar draag ik als wethouder graag aan bij.”

Band met Suriname onbreekbaar

Kavita’s band met Suriname is onbreekbaar. “In augustus ben ik nog 10 dagen in Suriname geweest, exclusief quarantaine. Ik heb er nog een broer, en ook andere familieleden wonen er. Uiteraard ga ik dan ook altijd graag naar mijn geboorteplaats Nickerie. De warmte van de mensen. Leeftijdsgenoten die vol in het leven staan. Het voelt dan alsof we elkaar pas geleden nog hebben gezien. Suriname beschouw ik echt als mijn tweede thuis”.

“Het buiten spelen, klimmen in de fruitbomen, bootje varen, waden door de modderbanken aan de kust van Nickerie, langs de Atlantische Oceaan: heerlijk! In Suriname heb ik dan ook mijn passie voor avontuurlijke reizen ontwikkeld.”

Kavita heeft eens het basiskamp van de Mount Everest op 5.200 meter hoogte gehaald. Ze maakt graag verre reizen naar landen als India, Tibet en Nepal en duikt de jungle in. “Mijn laatste jungle trek was op Sumatra in 2018. Daar was ik apen spotten”, zei ze begin augustus in gesprek met DenHaagFM. “Het is geen super diepe jungle maar op den duur hol je als een gek achter zo’n groep apen aan. Het is wel stoer om te doen.”

De zaterdagse markt in Nieuw-Nickerie

Ze denkt nog altijd met heel veel plezier terug aan de zaterdagse markt in Nieuw-Nickerie. “Dat was het hoogtepunt van de week, als je daar was geweest, had je maandag op school echt iets te vertellen. In en rond Nickerie met zijn uitgestrekte polders ging het altijd over landbouw, bomen en planten, en de eigen tuin. Kweken, vissen: iedereen was constant bezig. Ook ik heb in menig tuin geholpen. Ik heb de mensen daar leren kennen als zelfvoorzienend. Heel waardevol om te zien.”

DEN HAAG – Burgemeester Jan van Zanen en de wethouders Bert van Alphen en Kavita Parbhudaya doen in het kader van NL Doet vrijwilligerswerk bij Stadsboerderij Landzigt aan de Aristoteleslaan in Leidscheveen. Er wordt onder andere gewerkt aan het verfraaien van de groene speeltuinen het maken van hek. FOTO EN COPYRIGHT GEMEENTE DEN HAAG/HENRIETTE GUEST

“Natuurlijk gaat het dan ook al snel over eten. Over lekker eten. Over bara, persad, mohanbhog, ladoo, roth, mitha bhaat – en natuurlijk over stevige porties roti, rijst en aardappelen. Heerlijk, absoluut. Maar op z’n tijd. Niet twee of drie keer per week. Want dat is funest voor de gezondheid. Overgewicht en diabetes liggen dan al snel op de loer. Als wethouder voor Zorg, Jeugd en Volksgezondheid in Den Haag balanceer ik tussen individuele keuzevrijheid en de verantwoordelijkheid die wij als samenleving voor elkaar hebben. Dat mensen de afgelopen decennia gezonder zijn gaan leven, geldt helaas niet voor alle Hagenaars. De gezondheidsverschillen in onze stad zijn groot. De levensverwachting is in sommige wijken maar liefst 14 jaar lager dan in andere wijken. Vooral wijken met een lagere sociaal-economische status ondervinden dat aan den lijve. Dat is begrijpelijk. Als iemand schulden heeft en zich zorgen maakt of de huur nog wel kan worden betaald, dan voert stress over geldzorgen de boventoon. Gezonde boodschappen en lekker naar de sportschool zijn er dan vaak niet bij. Met een helpdesk voor geldzaken op inmiddels 40 plekken, en heel veel buurtsportcoaches hebben wij als gemeente flink geïnvesteerd om mensen te helpen. Ook zorgverzekeraars investeren, bijvoorbeeld met het introduceren van de Geïntegreerde Leefstijl Interventie. Toch moeten we extra stappen zetten om de gezondheidsverschillen verder terug te dringen. Daarom betrekken we niet alleen medische, maar juist ook sociale en maatschappelijke aspecten bij de aanpak. Samenwerking is daarbij essentieel.”

Intentieverklaring Suriname en Vereniging Nederlandse Gemeenten

Kavita noemt graag de intentieverklaring die Suriname en de Vereniging Nederlandse Gemeenten recent hebben getekend om meer te gaan samenwerken om het decentraal bestuur in Suriname te versterken. Samen met Suriname gaat de VNG verkennen of er mogelijkheden zijn voor nauwere samenwerking tussen Nederlandse gemeenten en Surinaamse steden en districten. Afgesproken is ook dat, zodra het kan, een VNG-delegatie naar Suriname gaat om zich te oriënteren op de mogelijkheden voor samenwerking.

Kavita: “Ik ben erg blij met deze intentieverklaring. In het kader daarvan ben ik zelf bijvoorbeeld al in contact met de districtscommissaris van Nickerie om over geschikte projecten te spreken”.

Kavita gelooft erg in pragmatische projectaanpak. “Zelf heb ik dit jaar nog de first lady van Suriname, Mellisa Santokhi-Seenacherry, in Den Haag rondgeleid bij de Voedselbank in Den Haag en bij leer-werkprojecten om haar inspiratie te laten opdoen voor haar goede werk in Suriname.”

Goede band met president Santokhi en echtgenote

De Haagse wethouder zegt ook een goede band te hebben met president Chan Santokhi en zijn vrouw. “In augustus tijdens mijn bezoek aan Suriname hebben we samen geluncht en ervaringen uitgewisseld. Ik volg Suriname, en het kabinet van Suriname, nog altijd met grote belangstelling”.

Ook zelf houdt Kavita politieke ambities. Zij staat als tweede op de kandidatenlijst voor de Haagse VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. “Graag zet ik mij in voor een veilig en vrij Den Haag, waarin iedereen zich uitgedaagd voelt het beste uit zichzelf te halen en naasten stimuleert dit ook te doen.”

(Foto’s: fotograaf Henriëtte Guest)

PK

error: Kopiëren mag niet!