De Molen verwacht normalisering rond midden volgende week

De Molen heeft middels een persbericht bekendgemaakt, dat zij vanwege de mondiale scheepsvaartcrisis, waardoor wereldwijd ladingen vertraagd zijn, en als gevolg van de overheidsbureaucratie, nu alleen aan de industriële broodbakkerijen meel zal kunnen leveren om de landelijke broodvoorziening te kunnen garanderen.

In een reactie tegenover Dagblad Suriname zegt de directeur van De Molen, Julio Bikharie, dat de situatie zich rond midden volgende week zal normaliseren, want dan start de levering. “Wij halen dit weekend in samenwerking met Fernandes Bakkerij een ‘spoed lading tarwe’ uit Trinidad, waarmee wij de gehele markt weer kunnen voorzien. Zowel De Molen als Fernandes ziet het als hun maatschappelijke plicht dat alle meelverwerkers in staat zijn te kunnen voorzien in de behoefte van het volk.”

Alleen meel voor industriële broodbakkerijen

Momenteel levert het bedrijf nog alleen meel aan de industriële broodbakkerijen. De vraag die daarbij rijst is, ‘waarom wordt er alleen meel aan de industriële broodbakkerijen geleverd, kunnen die zelf geen meel importeren?’ Bhikharie zegt hierop: “De industriële bakkerijen kunnen in de periode tot de spoedlading zorg dragen voor de landelijke broodvoorziening, vanwege hun landelijk distributienetwerk.” Volgens Bhikharie wensen de kleine bakkerijen geen meel te importeren, omdat dit ontzettend duur is. “De Molen produceerde tot voor kort met tarwe dat door de overheid werd binnengehaald en doorverkocht werd aan ons tegen de koers van 7,52 (zwaar gesubsidieerd). Het plotseling wegvallen hiervan is zowel voor de bakkerijen en andere verwerkers heel zwaar. Het feit dat wij zelf nu tarwe tegen marktconforme prijzen hebben geïmporteerd zal onvermijdelijk resulteren in een meel- en broodprijs aanpassing komende week.”

Bhikharie geeft ter info aan dat de huidige meelprijs is SRD 220 voor 45 kilogram (op een koers van 7,52). Dit zal rond de SRD 700 liggen stelt hij. Voor brood geldt dus dat dit zal stijgen naar rond de SRD 2,25 – SRD2,50 per puntbrood.

“Slechts terugbetaling in SRD aan de staat voor ingevoerde granen”

Uit hoofde van lopende afspraken met de regeringstop werd De Molen NV per mei 2020 gefaciliteerd door middel van graanimporten voor de productie van meel. Ten behoeve van een stabiele meelprijs voor de voedingssector waaronder, brood, bami, roti, etcetera werd de terugbetaling van tarwe aan de overheid berekend op een koers van 7,52. Vandaar dat het bedrijf niet zelf importeerde, zegt Bhikharie. “Wij willen met klem bevestigen, dat wij tijdens het subsidietraject nooit 1 contante US dollar hebben ontvangen tegen die koers.” Volgens Bhikharie was het slechts de terugbetaling in SRD aan de staat voor de ingevoerde granen die tegen de koers werd berekend.

Overleg regering

“Tussen de regeringstop en ondergetekenden is er continu en goed overleg. Daar deze inzien wat het effect is van een stabiele/lage meelprijs. Meel is immers het basisingrediënt voor onze basisvoeding brood, roti, bami etcetera.” Echter is er volgens de directeur het afgelopen jaar op ministerieel niveau vaak verkeerde informatie of verouderde informatie aan de minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) toebedeeld waardoor zaken vaak onnodig stagneerde.

Normalisering

De Molen importeert elke twee maanden granen. Bhikharie laat weten, dat zij op dit moment graan hebben voor een week, maar met de spoedlading, verwacht het bedrijf normalisering rond midden volgende week.

SK

error: Kopiëren mag niet!