Journalisten en mediawerkers houden vinger aan de pols in kwestie mishandeling collega Pinas

Verschillende mediawerkers en journalisten hebben woensdagochtend postgevat voor het regeringsgebouw om het eerder afgegeven signaal, na de mishandeling van journalist Jason Pinas, kracht bij te zetten. Ook is een brief gestuurd naar de president waarin deze officieel in kennis is gesteld van het gebeurde op dinsdag 14 december. In die brief wordt aandacht en begrip gevraagd voor de standpunten.

In de brief wordt onder andere aangegeven, dat het SVJ-bestuur, haar leden en niet-leden de verklaringen die de regering en de vicepresident hebben afgelegd als een “goede stap” beschouwen. Echter wordt dit nog als onvolledig en niet afdoend ervaren om herhaling te voorkomen.

“Dit brengt met zich mee, dat de aangekondigde boycot en de eventuele acties die daarmee gepaard gaan, pas tot het verleden zullen behoren, nadat is voldaan aan de naar ons inziens, redelijke, burgerlijke en grondwettelijke rechten”, zo is te lezen.

De SVJ geeft tot slot aan bereid te zijn om in samenspraak met de president overlegmomenten te hebben over de kwestie.

RB

error: Kopiëren mag niet!