Constitutioneel Hof mogelijk uitbreiden tot Mensenrechten Hof

De regering en het Constitutioneel Hof (CH) zullen nagaan of dit onafhankelijk staatsrechtelijk toetsingsorgaan zoals het thans functioneert qua taakstelling uitgebreid kan worden en mogelijk als Mensenrechten Hof kan functioneren. Ook zal nagegaan worden of het CH als ombudsinstituut kan functioneren. President Chandrikapersad Santokhi deed deze mededeling maandag in het parlement tijdens de debatten rond het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) 2022-2026.

Het staatshoofd zei,  dat hij in de afgelopen periode gesprekken heeft gevoerd met de leiding van het CH over haar functioneren en de bestaande regelgeving daarover. Conform de bestaande wettelijke regelgeving heeft het CH ook als taakstelling om schending van grondrechten te toetsen. Santokhi zei, dat thans met de leiding van het CH is afgesproken om een nationale discussie op gang te brengen om na te gaan of het CH tot een Mensenrechten Hof gemaakt kan worden die alle schendingen van mensenrechten moet onderzoeken.

Ook de taken van een Ombudsinstituut, waar burgers hun klachten kunnen deponeren, zou bij het Mensenrechten Hof ondergebracht kunnen worden. Volgens de president is met de leiding van het CH afgesproken dat uiterlijk eind januari een professioneel team van deskundigen zal worden samengesteld die op basis van een nationale discussie de haalbaarheid van dit idee zal moeten nagaan en daartoe voorstellen doen. Belangrijk daarbij is dat gekeken zal worden naar de bestaande regelgeving en de bedoeling van de Grondwet.

Het CH is een grondwettelijk Hof die wetten en wettelijke besluiten toets aan de Grondwet. Het CH is op 7 mei 2020 ingesteld krachtens artikel 144 van de Grondwet van Suriname. 

SS

error: Kopiëren mag niet!