Antoon Karg: “Het jaar wordt afgesloten zonder een dollar van het IMF en een euro van de diaspora”

Jurist en bestuurslid van de politieke partij PRO (Partij voor Recht en Ontwikkeling) Antoon Karg met gemengde gevoelens tegenover Dagblad Suriname terug op 2021. Terwijl de regering Santokhi-Brunswijk al ruim anderhalf jaar tracht het land en de samenleving uit een financieel-economisch moeras te trekken, leiden al die pogingen tot allerlei kosten- en prijsverhogende aspecten voor de burger.

Hieronder de terugblik van Karg op 2021, een jaar dat gekenmerkt werd door een toenemende druk op de bevolking, zowel in financieel opzicht als in geestelijk opzicht vanwege alle financiële- en Covid-19-maatregelen.

Antoon Karg:

“Het jaar heeft zich gekenmerkt door een voortzetting van de corona pandemie. De rechtspraak worstelt nog steeds met de balans tussen persoonlijke vrijheden en grondrechten en het beleid, dat lokaal en wereldwijd gevormd wordt in reactie op deze dreiging. Suriname vormt daar geen uitzondering in en de kort gedingen waarin jurisprudentie tot stand gekomen is, is grotendeels een bevestiging geweest van de zienswijze en handelwijze van de Staat, de werkgevers, de kapitaalkrachtigen en de gevestigde orde. Zo is het uitreisverbod niet gecorrigeerd, zijn verregaande uitlatingen over kritische activisten niet door de kantonrechter gesanctioneerd, terwijl anderzijds, meerdere overheidsfunctionarissen wel op die bescherming mochten rekenen, wanneer zij uitspraken van burgers niet konden waarderen. Ook rechtszaken over de mond- en neusbedekking en het uitgaansverbod, zijn allen in het voordeel van de Staat Suriname beslist.”

“Burger op ongekend harde manier geraakt”

“De verhoging van lasten voor huishoudens, van energie, brandstof, diverse belastingen, leges, kosten vanuit de overheid en vanuit het essentieel bedrijfsleven, zoals financiële dienstverleners, waaronder banken, verzekeraars en de zorg, hebben de burger op een ongekend harde manier geraakt en de bescherming van een sociaal vangnet, zoals bij het regeerakkoord beloofd, is uitgebleven of ineffectief gebleken.”

“Werkloosheid neemt in zorgelijk tempo toe”

“De hoofdverbindingswegen van Paramaribo Centrum worden op iedere hoek met daklozen en bedelaars bevolkt, de leegstand van vastgoed neemt in ongekende mate toe, werkloosheid verhoogt zich in een zorgelijk tempo.

Dit alles vat de president samen met de titel ‘herstel van de economie op eigen kracht’. De urgentie fase zou volgens hem voorbij zijn en de stabilisatiefase zou zijn aangebroken.

Het jaar wordt afgesloten, zonder dat de eerste IMF US dollar de economie binnengestroomd is, terwijl de regering dit gepositioneerd heeft als de enige optie en voorwaarde voor herstel en ontwikkeling.

Het jaar wordt ook afgesloten, zonder dat de eerste Diaspora EURO de economie binnengestroomd is. De president kondigde op 19 december 2021 aan, dat investeren in Suriname, volgens hem, alleen mogelijk zou mogen zijn, na een uitgebreide due diligence rapportage, door de investeerders zelf te financieren. Een nieuwe maatregel, die ons op geen enkele wijze voorbij de 150e plaats op de Doing Business ranking zal doen stijgen.”

“Lichtpuntjes in de rechtspraak”

“De tweede helft van het jaar toonde lichtpuntjes, betreffende de rechtspraak, met een bevestiging van de veroordeling van Bouterse voor meervoudige moord en een veroordeling van Hoefdraad voor ernstige misdrijven. Zowel de zittende als de staande magistratuur, zijn op alle niveaus qua deskundigheid en aantal medewerkers versterkt, terwijl internationale samenwerking voortgezet en uitgebreid wordt.

Met de cultuur van straffeloosheid en nepotisme is helaas niet afgerekend. De elasticiteit en wendbaarheid die de President toont, in bescherming, afscherming en verdediging van diens vicepresident en schaduw vicepresident (diens aanverwant en bloedverwant) is er een waar de levende legendes onder de strafpleiters, nog wat van zouden kunnen leren.”

“Het optimisme rond Oil and Gas, wordt helaas niet bijgebeend door de maatschappelijke discussie over milieu, financieel en beleidsverantwoordelijke politieke keuzes, good governance en een investering in eigen kennis. Het is eenvoudiger om nationalisten tot deskundigen op te leiden, dan opgeleide deskundigen tot nationalisten te maken. Onze investering moet daarom zijn in een verspreid en multidisciplinair team van deskundigen van eigen bodem, met internationale studie gelegenheden, op alle relevante en aanverwante gebieden”, aldus Antoon Karg in zijn kritische beschouwing van en terugblik op 2021.

PK

error: Kopiëren mag niet!