OW-minister Nurmohamed: “Wegdrempels niet meer vanzelfsprekend”

De minister van Openbare Werken, dr. Riad Nurmohamed, laat via een bekendmaking weten, dat het ministerie geen nieuwe drempelaanvragen meer zal aanvaarden. Tegenover Dagblad Suriname stelt de minister, dat nieuwe drempels niet meer vanzelfsprekend zullen zijn. Samen met het ministerie van Justitie en Politie wordt er gewerkt aan verhoogde controle en handhaving van de snelheidslimieten op de weg, aldus de minister. 

In haar bekendmaking stelt het ministerie van Openbare Werken het volgende: “In de afgelopen periode is er een aantal aanvragen voor het plaatsen van drempels/plateaus ingediend. Als reden wordt aangegeven dat er met hoge snelheden gereden wordt over de desbetreffende wegen. Het fenomeen hard rijden is vooralsnog een algemene beleving die geen directe reden geeft tot het plaatsen van een drempel/plateau. Ter voorkoming van precedenten is er besloten dat het ministerie geen drempels/plateaus aanvragen meer zal aanvaarden. Dispensatie zal wel worden verleend, afhankelijk van de situatie ter plaatse nabij scholen, ziekenhuizen en gebedshuizen. Voor het overige zal het ministerie in nauw overleg met de andere wegbeheerders en handhavers zelf bepalen, op welke wegen drempels en plateaus worden aangebracht. Voor meer informatie kunt men terecht bij de administratie van het Onder Directoraat Verkeer en Mobiliteit”, aldus het ministerie.  

error: Kopiëren mag niet!