Burger doet relaas over fraude perceelkaart

Asfa Menckeberg zei in een eerder met gesprek Dagblad Suriname, dat hij op 12 oktober 2021 door zijn buurvrouw Debipersad op de hoogte werd gesteld dat de grenspaal van haar perceel op het perceel van hem is. Volgens de nieuwe perceelkaart had de buurvrouw 2 meter afgepakt van het perceel van Menckeberg aan de Koningstraat. Het gearceerde deel op de foto (zie afbeelding) zou helemaal afgebroken moeten worden.

Zoals de burger eerder aangaf woont een vrouw op het perceel. De vrouw woont samen met haar kinderen en kleinkinderen (in totaal 7 mensen). Ook een deel van haar huis zou afgebroken moeten worden met de nieuwe grensberekening. Menckeberg stelt dat de buurvrouw en de landmeter gefraudeerd hebben, alleen omdat de buurvrouw meer ruimte nodig heeft om naar achteren rijden, om bij haar magazijn te komen en ook zodat vrachtwagens naar achteren kunnen rijden om haar producten te leveren.

De perceelkaart met de datum 26 maart 1990 toont aan, dat de voorzijde van het perceel 10.36 meter was. De perceelkaart met de datum 26 april 2021 toont daarentegen aan dat de voorzijde van het perceel 8.39 meter is. “Ze hebben 2 meter van mijn perceel afgepakt en de lengte van het perceel is 60 meter. Als je dat vermenigvuldigt kom je op 120 vierkante meter. Als je de eenheidsprijs gebruikt voor een vierkante meter aan de Koningstraat, is het 200 Euro. Als je 120 vermenigvuldigt met 200 Euro dan komt het op een bedrag van 24.000 Euro. In SRD omgezet komt het op een bedrag van SRD 576.000. Dat is de berekening in geld uitgedrukt. Ook wil ik aangeven, dat de mevrouw bij een bank in Suriname geweest en op 29 september 2021 een lening van SRD 1005.000 genomen heeft. De perceelkaart die ze heeft afgegeven aan de bank is dus een corrupte perceelkaart. De perceelkaart berust niet op waarheid.”

Zoals Menckeberg eerder aangaf, is het allemaal begonnen op 12 oktober toen de buurvrouw hem op de hoogte stelde, dat een deel van haar perceel op zijn perceel ligt.

Op 17 oktober is hij naar GLIS (Grondregistratie en Landinformatiesysteem) gestapt om zijn perceelkaart en dat van de buurvrouw op te vragen.

Op 21 oktober werd de corrupte grenspaal geplaatst, zegt de burger. Op 30 oktober deed Menckeberg zijn beklag bij het televisieprogramma ‘In de Branding’ en op 1 november heeft hij een klacht ingediend bij het Openbaar Ministerie, om een onderzoek te verrichten met betrekking tot de correctie van grenzen van percelen gelegen aan de Koningstraat br 111 en br 113 te Paramaribo. Op dezelfde dag (1 november) deed de burger ook zijn relaas bij Dagblad Suriname.

Op 6 november heeft hij een e-mail gestuurd voor de GLIS landmeter en op 22 november had hij een gesprek met de directeur van GLIS. Op 24 november stuurde hij de directeur van GLIS een e-mail en op 6 december werd hij opnieuw geroepen door de directeur, die aangaf dat de landmeter de perceelkaart ingetrokken heeft. Menckeberg ontving 8 december een officiële brief van de directeur van GLIS, met de mededeling dat de perceelkaart ingetrokken is. Uiteindelijk is dit probleem opgelost en wordt de oude perceelkaart gehanteerd. Menckeberg laat weten dat hij de GLIS-directeur en alle GLIS medewerkers heel erg wil bedanken voor het feit dat ze dit heel serieus genomen hebben.

SK

error: Kopiëren mag niet!