Kerstfeest 2021 in het teken van liefdadigheid aan de armen

Kerst, het feest van het Licht nadert. Suriname gaat de komst van Christus tegemoet. Om de kerstsfeer te proeven verdiept Dagblad Suriname zich in christelijke diensten.  De kerkelijke leiders hebben het over: “De stralende ster, Christus het Licht van de wereld die naar ons toe komt om licht te brengen in de duisternis.”

Hunkerend Suriname

“De plechtigheid van Kerstfeest gaat over de samenleving, menselijke waarden, vrede, tederheid, goedheid en belangeloosheid. Er wordt gezongen: Eer aan God in de hemel en vrede onder de mensen. Aan de andere kant hunkert Suriname naar vrede. Armoede grijpt om zich heen. Psychisch nood welt op. Er heerst droefheid. Armoede is vaak een onzichtbaar probleem voor mens en maatschappij. Voor vele mensen breekt met de Kerstfeest met zijn overvloed aan lekkere maaltijden en cadeautjes, die minderbedeelden moeten ontberen, een erg moeilijke periode aan.” 

Het recht van de zwakke

“Armoede en psychische problemen versterken elkaar in een negatieve spiraal waarin financiële zorgen en mentale klachten elkaar blijven opvolgen. Het is zonde als er niet wordt omgezien naar de arme die wordt verdrukt en uitgesloten.” Geestelijken en kerkgenootschappen roepen vanuit hun predicatie op om in deze donkere dagen, met dit kerstfeest de mensen die in armoede leven, de kans te geven om te genieten. Dat er wordt opgekomen voor het recht van de zwakke. Dat het niet langer kan dat armen worden uitgebuit.”

Collectief geweten

“Ook de regering en functionele roepen herhaaldelijk de samenleving op, om goede werken verrichten en zodoende een beetje blijdschap brengen binnen de samenleving. Niet dat daarmee de problemen van de wereld zoals meer blootstelling aan geweld, misdaad en traumatische gebeurtenissen, schaamte, een lagere sociale status en sociale isolatie, uit de wereld zijn verholpen. Het zorgt wel voor een mentaal opkikkertje”, aldus gevoelens die vanuit preekstoelen worden gehoord.

HD

error: Kopiëren mag niet!