Ronny Asabina: “Goudmijnmultinationals nemen het niet nauw met afspraken lokale bevolking”

De goudmijnmultinational IAmGold/Rosebel Goldmines (RGM) neemt het niet zo nauw met gemaakte afspraken en harde toezeggingen gedaan aan de lokale gemeenschap van Brokopondo en het Matawaigebied. Eén van de toezeggingen is, dat personen uit het gebied in vast dienst zouden worden aangetrokken. De goudmaatschappij lijkt ook niet in die mate bij te dragen aan de ontwikkeling van de lokale gemeenschap, zoals is afgesproken. Deze situatie zit bij de traditionele gezagdragers van Brokopondo en het Matawai erg hoog. Een langdurige bespreking afgelopen maandag met de leiding van de goudmaatschappij heeft niets opgeleverd.

Het Assembleelid Ronny Asabina van Brokopondo (BEP), die aan de zijde van het traditioneel gezag deelnam aan de bespreking met de directie van Rosebel Goldmines, deelde dinsdag tijdens de MOP-behandeling in het parlement mee, dat de gezagsdragers van Brokopondo en het Matawaigebied thans in diep beraad zijn. “Onder meer zijn wij strategieën aan het bedenken en in voorkomende gevallen aan het uitstippelen hoe het rechtmatig aandeel van de koek voor het district veilig gesteld te krijgen”, aldus Asabina.

Volgens de parlementariër overwegen de gezagsdragers om de bejegening door de goudmultinationals wereldkundig te zullen maken bij daarvoor in aanmerking komende internationale organisaties. Volgens Asabina “hadden wij gedacht dat de multinationals ook het belang en de noodzaak van goed en gezond nabuurschap zou inzien, onderkennen en dienovereenkomstig zou handelen”.

Grondige evaluatie

Asabina herhaalde zijn eerder gedane oproep aan het parlement voor een evaluatie van de overeenkomsten met de twee goudmultinationals (IAmGold/Rosebel en Newmont/Merian goudmijn). De ervaring is, dat de goudmultinationals het niet zo nauw nemen met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Asabina vond veel bijval in zijn oproep.

Assembleevoorzitter Marinus Bee zegde staande de vergadering toe spoedig een vergadering van het parlement bijeen te zullen roepen om een grondige evaluatie te plegen van de goudovereenkomsten met de multinationals. De Assembleevoorzitter is het eens met Asabina dat het parlement niet op de regering hoeft te wachten om de goudovereenkomsten aan een grondige evaluatie te onderwerpen.

De kwestie van de goudovereenkomsten met de multinationals zit bij de parlementariër zichtbaar erg hoog. Hem bekruipt het gevoel, dat de regering de goudmultinationals met fluwelen handschoenen behandelt. Het Assembleelid verwijst naar het recent verleden waar aan de regering was gevraagd om met voorschotten van goudmaatschappij Newmont de leerlingen uit het Paamaccagebied in de gelegenheid te stellen om onderwijs te genieten. Dit verzoek werd afgewezen, om enkele maanden daarna te vernemen dat de beide goudmaatschappijen elk US$ 10 miljoen aan belastingvoorschotten hebben betaald aan de regering. Hij vraagt zich af hoeveel van deze middelen terug zijn gevloeid naar de gebieden.

SS

error: Kopiëren mag niet!