Grote uitdagingen voor onderwijs door Covid nog altijd actueel

Onderwijzers geven aan problemen te ervaren doordat leerlingen om en om naar school komen. “De leerlingen volgen dan les gedurende enkele dagen per week en niet elke dag”, merkt een leerkracht op. Ook het feit, dat de leerlingen automatisch zijn doorgestroomd baart zorgen. “Het kennisniveau is niet op peil.” Zo merkt een leerkracht op, dat leerlingen het verschil niet kennen tussen de tegenwoordige tijd en verleden tijd. Een andere vult aan, dat leerlingen veel met ‘internettaal’ onderling communiceren.

“Wie kan nog een goede brief schrijven?”, vraagt een persoon van buiten het onderwijsveld zich af.

Ook de volksvertegenwoordigster Reshma Mangre, die ook voorzitster is van de BVL (Bond van Leraren) en ALS (Alliantie voor Leerkrachten in Suriname) gaf onlangs in de media aan dat kinderen nu twee dagen naar school gaan. Maar, wat ze de rest van de week doen blijkt een groot vraagteken voor haar te zijn. Mangre is van mening, dat de motivatie van de kinderen behouden moet blijven. Een leerkracht is het met Mangre eens. Zij vult aan, dat het een zware taak is om leerlingen die zijn doorgestroomd, maar niet op het juiste kennisniveau zitten, de lessen te laten begrijpen.

“Er zijn zelfs leerlingen die de leerkracht verwijten niet goed onderwijs te geven wanneer ze onvoldoende hebben gehaald, maar zelf maken velen hun huiswerk niet, en daar word ik niet vrolijk van”, vertelt de docent. Doordat men ‘gratis’ is overgegaan zitten veel leerlingen nu met een ‘gap’, dus hoe moeten wij dat invullen? Wij moeten dubbel draaien, terwijl wij daarvoor niet worden betaald, zegt een andere leerkracht bezorgd.

“Bovendien zijn de online lessen niet altijd de schuld van de telecomprovider, omdat door Covid de mentaliteit om te studeren erger is geworden. Voor Covid was de inzet 80 procent, maar door Covid is de inzet gedaald naar 60, 50 en soms zelfs 30 procent”, merkt deze leerkracht op. Zij bevestigt hiermee de uitdagingen die haar collega’s hebben geschetst. Door deze zaken bespreekbaar te maken hopen deze leerkrachten dat er aan structurele oplossingen wordt gewerkt hoewel zij ook beseffen, dat Covid voor iedereen nog steeds een grote uitdaging is.    

RB

error: Kopiëren mag niet!