Rotary Club Paramaribo Central start SAB Barrel Planting Project op Kennedy School

Moestuinen aanleggen stimuleren gezonde eetgewoonten

Het SAB Barrel Planting Project, geïnitieerd door Rotary Club Paramaribo Central (RCPC) met als thema ‘Plant wat je Eet en Eet wat je Plant’, is dinsdag 14 december gelanceerd op de Kennedy School. En wordt uitgevoerd door B4Agro & Food Systems, een uniek project, waarin door kennisoverdracht, installatie en onderhoud, kinderen duurzaam wordt geleerd om op een gezonde manier in hun eigen behoefte te voorzien.

Het project behelst het aanleggen van een moestuin voor- en met de kinderen en directie van de Kennedy School. Het doel van het project is om de kinderen en het management van de Kennedy School te voorzien van gereedschappen en materialen en landbouw expertise om hun eigen groenten te verbouwen en te eten. Kinderen gezonde eetgewoonten bijbrengen, de Kennedy School te ondersteunen om gezonde maaltijden te serveren voor de kinderen in hun voogdij, waardoor bewust gezond eten wordt gegarandeerd voor een goede ontwikkeling en zo obesitas bij kinderen wordt voorkomen.

RCPC zal een moestuin aanleggen voor de kinderen en de verzorgers van het Huis van Kinderen met een gehoorbeperking “Kennedy School”. Suriname Alcoholic Beverages (SAB) stemde in om dit initiatief volledig te ondersteunen om de gewenste resultaten te garanderen. Voor de uitvoering van dit project werkte RCPC samen met een landbouwdeskundige van B4Agro&Food Systems, die de aanleg van de moestuin zal beheren en begeleiden. B4Agro&Food Systems bood het “starterspakket” tegen een gereduceerde prijs aan, door financiering uit het eigen netwerk veilig te stellen.

Door het project goed te keuren beloofde SAB ,de Kennedyschool te ondersteunen bij het onderhoud en waar nodig bij de aankoop van mest en potgrond. De Kennedyschool neemt het onderhoud van de tuin voor eigen rekening samen met de kinderen, de verzorgers, de leerlingen en de leerkrachten.

Rotary Suriname introduceerde in 2020 Obesitas Preventie bij Kinderen als een langlopend project. Dit was een reactie op de oproep van de toenmalige districtsgouverneur, Lisle Chase, namens de toekomstige leiding van District 7030 aan clubs, om obesitas preventie bij kinderen (COP) in te voeren als prioritair aandachtsgebied voor het district. De huidige districtsgouverneur, Sonya Alleyne, versterkt dit initiatief en versterkt deze oproep tot actie en dringt er bij clubs op aan om voort te bouwen op de ervaring van vorig Rotary-jaar om COP-acties en -activiteiten binnen hun jaarplannen voort te zetten en uit te breiden.

Rotary Club Paramaribo Central (RCPC) voerde al verschillende COP-projecten uit, waaronder een webinar ter bevordering van gemeenschaps- en achtertuin tuinieren met de titel “Van Grond tot Mond” of “Van bodem tot mond” analoog aan “van boerderij tot vork”. Voortbouwend op de resultaten van dit webinar zet RCPC het thema voort door de lessen uit het webinar in de praktijk te brengen met het project “Rotary – SAB – BPP”, in samenwerking met B4Agro&Food Systems, landbouwexpert en één van de presentatoren van het webinar van vorig jaar.

error: Kopiëren mag niet!