Stichting 1 voor 12 wil regering helpende hand bieden bij oplossen woningnood

Stichting 1 voor 12 wil de regering een helpende hand bieden bij het oplossen van de woningnood in Suriname. De voorzitter van de stichting, Louis Vismale, heeft deze week tijdens de overhandiging van de sleutels van de 14e sociale woning aan Roseline Persaud een handreiking gedaan naar de regering. Binnen twee en halve week heeft de stichting een woning gebouwd. Het heeft in totaal SRD 350.000 gekost. Vismale zei, dat indien de regering gronden beschikbaar stelt, de stichting de huizen kan opzetten. Hij benadrukte wel, dat de huizen niet gratis verdeeld zullen worden, maar via lokalen banken tegen een zachte aflossing aangeboden zullen worden aan de gemeenschap. 

Vismale pleit ervoor, dat er budget wordt vrijgemaakt voor 1 voor 12 en andere stichtingen die een bijdrage willen en kunnen leveren. Het was de bedoeling dat vicepresident Ronnie Brunswijk en minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting aanwezig zouden zijn bij overhandiging van de sleutels. Echter heeft Brunswijk op het laatste moment afgezegd. Verschillende sprekers hebben lovende woorden uitgesproken over de stichting.

Districtssecretaris de heer R Tjokrodikoro bedankte namens de districtscommissaris van Commewijne, Mohamedshafiek Radjab, 1 voor 12 om de nood van een burger van Commewijne te verhelpen. “Het is niet eenieder gegund. Degene die geefs is, is groot. De almachtige is in deze de gever, de kracht die meneer Vismale ook van hem heeft, de wijsheid en de inzet die hij pleegt in de gemeenschap is afkomstig van hem. Ook de mensen die doneren zijn geefs”, zei volksvertegenwoordiger van Commewijne, Roy Mohan. Hij toonde dankbaarheid namens de gemeenschap om een persoon als Vismale te mogen hebben, die het werk met eer en geweten doet. 

Collega Evert Karto, bracht namens minister Ramsaran de hartelijke felicitaties over aan mevrouw Persaud. Als bewoner van Commewijne bedankte hij 1 voor 12 en haar donateurs. “Wij zijn u dankbaar en u geeft het voorbeeld dat samen er veel verzet kan worden. Mag u een voorbeeld zijn voor vele anderen in de gemeenschap om te geven aan sociaal zwakkeren”.

Het is de eerste keer dat de stichting binnen twee en een halve week een woning heeft gebouwd. De financiële middelen voor de bouw komen van donateur Henry van Dalen. Hij heeft ook gezorgd voor de inboedel. Vismale is de donateur dankbaar en bedankte zijn team voor hun inzet. Ook bedankte hij minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken voor het beschikbaar stellen van zand.

Volksvertegenwoordigster Ann Sadi bracht een presentje voor Persaud mee. De sprekers hebben haar op het hart gedrukt om zuinig om te gaan met de woning en het te onderhouden. Persaud bevond zich in een mensonterende situatie. Zij woonde in een woning opgetrokken van zinkplaten zonder enige plafond. Bij felle zon fungeerde het net een oven. Het gaat in deze om een boedelperceel in een zwampgebied. Op het perceel zijn er nog gezinnen die wonen in een bouwvallige woningen. Vismale doet een beroep op de gemeenschap om een helpende hand te bieden. Begin volgend jaar gaat de stichting landelijk donatieboxen plaatsen.

error: Kopiëren mag niet!