SoZaVo heeft nu een Dienst voor Mensen met een Beperking

Bewustwording inzake mensen met beperking moet worden opgevoerd

Binnen de samenleving bestaat er nog veel onwetendheid over de conventie inzake Rechten van Personen met een Beperking (CPRD). De bewustwordingscampagne hiervoor zal naar een hogere versnelling worden bijgesteld. In dit kader heeft de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) Uraiqit Ramsaran dinsdag een speciale soft opening gedaan van de Dienst voor Mensen met een Beperking. 

Daarbij werd een infofilm gelanceerd die het startsein is voor het opvoeren van die bewustwordingscampagne over deze sociale groep. De activiteit vond plaats op het terrein van de Esther Stichting, onder de aanwezigen bevonden zich Raoul Dankoor als vertegenwoordiger van de directrice Sociale Zaken, Felicia Bergraaf-Redjosetiko, onderdirectrice Kategoriaal Maatschappelijke Werk, Priya Hirasing als vertegenwoordigster van het VN Kinderfonds (Unicef) en diensthoofd Martin Veldkamp van Dienst voor Mensen met een Beperking. 

Samen met het Unicef, gaat SoZaVo de CRPD bewustwordingscampagne voortzetten. Veldkamp deelt mee, dat er strategieën zullen worden uitgezet, zodat er in de samenleving meer begrip ontstaat voor deze doelgroep en wat hun rechten zijn die in de conventie vervat zijn.

“Bepaalde beperkingen kunnen wij niet zien, maar gezamenlijk kunnen wij ervoor zorgen, dat wij onze liefde tonen en praktiseren, alsmede ervoor zorgen dat ook deze doelgroep geaccepteerd wordt binnen de samenleving,” benadrukt minister Ramsaran. Volgens hem zal de aandacht gericht moeten zijn naar het bieden van mogelijkheden aan mensen met een beperking, het signaleren en verder ontwikkelen van hun talenten en kwaliteiten. “Hierdoor kunnen zij een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Suriname.”

De CRPD is een International mensenrechten verdrag van de Verenigde Naties (VN) en is bedoeld om de rechten en waardigheid van personen met een beperking te beschermen. Binnen SoZaVo wordt er continu gekeken naar de mogelijkheden voor het vergemakkelijken van zaken voor alle sociale behoeftige groepen.

CDS

error: Kopiëren mag niet!