Behandeling MOP maandag 13 december in Assemblee

De Nationale Assemblee maakt maandag een aanvang met de behandeling van de ontwerpwet inhoudende de vaststelling van het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma (MOP) voor de periode 2022-2026. De openbare vergadering was aanvankelijk voor vandaag uitgeschreven.

Het MOP is een ontwikkelingsplan over een periode van 5 jaar welke de regering conform artikel 40 van de Grondwet gehouden is bij het parlement in te dienen ter goedkeuring. In het MOP zijn opgenomen het doel, de uitgangspunten en de voorgenomen prioriteiten en actiepunten van het regeringsbeleid. In de Memorie van Toelichting (MvT) bij de ontwerpwet staat:

“Het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026 zet in grote lijnen de richting, prioriteiten en uitvoering uiteen voor de groei- en moderniseringsfase (de laatste fase van de regeerperiode) en de jaren daarna, en borduurt voort op het Herstelplan 2020-2022”.

Een ontwikkelingsplan is cruciaal gelet op de huidige financieel-economische crisis, de Covid-19 pandemie, en de reeds merkbare effecten van klimaatverandering. Gesteld wordt dat de uitvoering van dit plan handvatten moet bieden om structurele problemen aan te pakken, zoals werkgelegenheid, woningnood, illegaliteit, milieuproblematiek, ongebreidelde verkaveling, een inefficiënte en ineffectieve overheid, en onderbenutting van potentieel. Hierbij komt nog eens de op handen zijnde exploitatie van olie- en gasbronnen voor de kust. “Suriname kan het zich niet veroorloven om deze kans te missen om het land te transformeren richting voorspoed waarbij andere sectoren meeliften; Er zijn genoeg landen waar slechte voorbereiding heeft geleid tot toename van corruptie, faillissement van lokale bedrijven, werkloosheid en sociale onrust”, aldus staat in de Memorie van Toelichting.

HPSG kwestie

Het is verwachtbaar dat voor of tijdens de debatten in het parlement over het MOP, de kwestie van de zogeheten HPSG deal aan de orde zal komen. De afgelopen weken is er vanuit diverse kanten flink kritiek geleverd op de inhoud van het energie opkoopcontract welke de regering heeft getekend met de HPSG Suriname N.V voor de afname van jaarlijks 100 megawatt energie, voor 25 jaren tegen de prijs van US$ 0,11 per kwh. Zowel de binnen- als de buitenparlementaire oppositie partijen vinden dat de regering tekst en uitleg moet geven over deze overeenkomst.

DA’91 vraagt de Nationale Assemblee om de regering te interpelleren. De wijze waarop zaken rond de HPSG overeenkomst zich heeft voltrokken riekt volgens de buitenparlementaire oppositie partij naar zwendel en corruptie. De NDP- en de BEP-fractie hebben vorige week voor de tweede maal Assembleevoorzitter Marinus Bee gevraagd om een vergadering over de kwestie uit te schrijven. In een schrijven daartoe zeggen de NDP- en de BEP-fractie dat haar steeds nieuwe informatie heeft bereikt rond het bedrijf HPSG, die het daglicht schuwen. Het energieleveringscontract die de Surinaamse regering is aangegaan vinden ze ook niet in het belang van Suriname. 

SS    

error: Kopiëren mag niet!