Districtscoördinatoren ondersteunen SoZaVo in sociaal-maatschappelijke zorg

Districtscoördinatoren zullen het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) ondersteunen in het aanbieden van maatschappelijke zorg aan gezinnen en individuen. De coördinatoren hebben hiertoe in de afgelopen periode door middel van follow-up trainingen de nodige tools aangereikt gekregen.

Het startsein voor deze vorm van decentralisatie vond dinsdag plaats door het instellen van districtsteams die geleid worden door districtscoördinatoren in Wanica, Commewijne, Para en Paramaribo.

De Maatschappelijke Dienst (MD) van SoZaVo zal door tussenkomst van de districtsteams het ministerie ondersteunen om de sociaal-maatschappelijke begeleiding aan gezinnen en personen aan te bieden. Vanuit de Maatschappelijke Dienst zijn de afgelopen periode ‘Positive Parenting Program follow-up trainingen’ verzorgd aan personeelsleden.

Volgens minister Uraiqit Ramsaran wordt door deze beleidsinterventie ook bijgedragen aan armoedebestrijding. Tevens wordt een deelcomponent geleverd voor het sociaal vangnet van de regering Santokhi. Parlementariër Patricia Etnel, NPS, is een van de trekkers van het project. Zij juicht dit initiatief toe.

Armoedebestrijding is een belangrijk deel in het sociaal beleid van het ministerie van SoZaVo. Hierbij speelt het ondersteunen van gezinnen een belangrijke rol. In het kader hiervan is het ministerie overgegaan tot het ontwikkelen van een gezinsbegeleidingsprogramma met het doel hun sociaal maatschappelijke positie en gezinssituatie te verbeteren. 

Het hoofd van de Maatschappelijke Dienst (MD), Ruth Barron, zegt dat het de bedoeling is gezinnen te motiveren om samen te kijken naar mogelijkheden binnen het gezin zelf, dat moet leiden naar zelfredzaamheid. De ontwikkelingen zijn in volle gang op de afdeling Algemeen Maatschappelijke Zorg (AMZ) die valt onder het ministerie van SoZaVo. De AMZ heeft dus een actieve rol bij het bieden van goede kwaliteit dienstverlening, en het verbeteren daarvan.

CDS

error: Kopiëren mag niet!