OM: Boete en wegslepen voertuig bij ingevorderd rijbewijs

Op grond van artikel 11 van de Rijwet kan het Surinaams-, buitenlands-, en het Internationaal rijbewijs worden ingevorderd door de politie bij:

–      rijden onder invloed van alcohol,

–      het niet voldoen aan het bevel van de Officier- of Hulpofficier van Justitie om zich te onderwerpen aan een onderzoek me betrekking tot alcohol gebruik,

–      het overschrijden van de maximumsnelheid met 50 km/u of meer en

–      het veroorzaken van een aanrijding met zwaar lichamelijk letsel of de dood als gevolg,

Het ingevorderd rijbewijs wordt samen met het proces-verbaal, onverwijld opgestuurd naar de Procureur-Generaal, die bevoegd is dat rijbewijs onder zich te houden.Krachtens artikel 7 lid 3 van de Rijwet is het degenen wiens rijbewijs is ingevorderd, verboden een motorrijtuig van de categorie of categorieën waarvoor dat rijbewijs is afgegeven, op de weg te besturen. Dit laat het Openbaar Ministerie (OM) zaterdag weten via een uitgegeven persbericht.

De invordering (en eventuele inhouding) van het rijbewijs is van kracht zolang het rijbewijs niet is teruggegeven. Deze veiligheidsmaatregel verliest zijn rechtskracht slechts door teruggave van het rijbewijs op grond van een daartoe strekkende beslissing van de Officier van Justitie dan wel op last van de rechter. Zolang de betrokkene zijn rijbewijs niet heeft teruggekregen, zal hij/zij zich dus aan het verbod moeten houden.

Het OM merkt op dat het vaker voorkomt dat personen wiens rijbewijs is ingevorderd, er niet voor schromen om een voertuig te besturen, zelfs ook naar het OM, teneinde te informeren naar de status van hun strafzaak. Deze personen riskeren een boete en kan hun voertuig op eigen kosten worden weggesleept.

error: Kopiëren mag niet!