Van overlast veroorzaker tot milieuwerker

Het staat voor Stichting De Stem buiten kijf, dat een schoon milieu en geordende leefomgeving bijdraagt aan het welzijn van de samenleving. Daarom is er een begin gemaakt met milieuonderhoud in De Boerbuiten, Munder-project en omgeving.

Samenwerken

Stichting De Stem en het Onderdirectoraat Afvalbeheer van het Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer werken samen in deze. De bestuursdienst van het ressort Munder, het Korps Politie Suriname en ressortraadsleden van Munder hebben hun schouders ook onder het werk gezet. Het werk wordt voornamelijk verzet door cliënten van de stichting die als kernactiviteit heeft, het resocialiseren van alcohol – drugsverslaafden en andere personen die aan de zelfkant van de maatschappij zijn beland. Zij zijn van overlast veroorzaker gegroeid, gevormd en getraind tot milieuwerker.

Op de voorgrond maatschappelijk werker Selissa Waterberg, vier milieuwerkers, penningmeester Ressortraad Munder Sharda Chotoe, directielid Barbera Lont van Stichting De Stem en ressortraadsvoorzitter Jitendra Bissesar tijdens de start van de milieuwerkzaamheden op 1 december jongstleden.

Zorg voor het milieu

Het initiatief heeft als doel de zorg voor het milieu bevorderen en de burger milieubewuster te maken. Het is ook bedoeld als arbeidstherapie tijdens het resocialisatieproces. Er wordt van start gegaan met het verwijderen van petflessen en bierblikken die als zwerfvuil langs de straat en in open lozingen liggen. Zodoende wordt getracht het gezicht van Munder-project en De Boerbuiten te verbeteren.

Huis aan huis

De bewoners worden huis aan huis benaderd om mee te doen aan onderhoud van het milieu door petflessen, bierblikken en dergelijke aan de kant te zetten, worden verzameld om te worden opgehaald. Er worden flyers uitgedeeld waarin kenbaar wordt gemaakt hoe de samenleving kan meewerken, een bijdrage kan leveren aan het welslagen van het initiatief. Er worden ook schoonmaakdiensten verleend en grofvuil verwijderd. 

Verdienmodel

De milieudiensten van Stichting De Stem hebben een schappelijk verdienmodel. Voorzitter Jitendra Bisessar van ressortraad Munder vergezeld van penningmeester Sharda Chotoe: “Wij juichen de inzet van Stichting De Stem toe om de omgeving schoner en daardoor het milieu leefbaarder te maken.”

Waardering

“De ressortraad waardeert het werk van Stichting De Stem die al langer dan 20 jaar maatschappelijke zorg verleent. Om dat tot uitdrukking te brengen wordt niet alleen de milieuwerkzaamheden ondersteund. Het rehabilitatiecentrum voor alcohol en drugsverslaafden kan ook rekenen op een helpende hand. Vooral in deze tijd waarin de regering niet in staat is om haar subsidieverplichtingen naar behoren na te komen.”

Openbaar Groen en Afvalbeheer

“Het ministerie van Openbare Werken ondersteunt de milieuwerkzaamheden via het onder directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer. Onderdirecteur van Afvalbeheer Jason Gummels heeft donderdag 2 december ondervoorzitter Eugenie Esajas en maatschappelijk werkster Selissa Waterberg van Stichting De Stem ontvangen om details te bespreken. Het milieuwerkplan wordt in fasen uitgevoerd. Alle bij de milieuwerkzaamheden betrokken personen ondergaan in december en januari een training om de toevertrouwde opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren. 

Directeur Jason Gummels van het onderdirectoraat Afvalbeheer: “Het milieu-initiatief sluit goed aan bij het overheidsbeleid.”

HD 

error: Kopiëren mag niet!