Internationale Dag voor de Mens met een Beperking

“Onze doelgroep leeft van SRD 25 per dag”

In verband met de Internationale Dag voor de Mens met een Beperking zegt de voorzitter van Wan Okasi, Anil Koendjbiharie, dat de mens met een beperking in Suriname in isolatie leeft. Beleid is nodig om deze situatie op te lossen. “Zodat wij weten waar wij naartoe moeten en zodat wij geïnformeerd zijn over de beleidsplannen.”

Koendjbiharie merkt op nog niets gehoord te hebben over de verhoging van de uitkeringen. “We weten niet wat er verder zal gebeuren en wij zijn al vier maanden verder”, licht hij toe. Koendjbiharie zou graag ook druk vanuit De Nationale Assemblee (DNA) willen. “Alleen maar roepen helpt niet. Onze doelgroep moet leven van SRD 25 per dag, en wat doen wij daarmee?”, vraagt hij zich af. De kerstperiode zal het er niet beter op maken, veronderstelt de voorzitter van Wan Okasi.

Eerste hulp

Wij kunnen ons ook de ‘eerste hulp’ sardien niet meer permitteren, een blik kost al SRD 54. “Hoe zullen wij de kerst doorbrengen?”, vraagt hij zich af. Hij vertelt aan Dagblad Suriname dat er een werkgroep is gevormd om het beleid onder de loep te nemen. De werkgroep bestaat uit leden van Wan Okasi en burgers die willen meehelpen. De leden vinden dat er zaken concreet moeten worden aangepakt. “We wachten op de president wanneer hij terugkeert uit Dubai om ondersteuning te vragen voor het werk dat wij nog moeten doen.” Er staan Surinamers klaar om de president daarbij te ondersteunen. Koendjbiharie merkt tot slot op, dat het niet onmogelijk is om deze doelgroep uit haar isolement te halen.

In een verklaring van 2020 benadrukte het ministerie van Arbeid reeds het belang van deelname van deze groep aan het arbeidsproces. Werkgevers werden daarom opgeroepen om alvast te anticiperen op de bedoelde wetgeving door beleid te voeren op de werkplek gericht op gelijke kansen van alle kwetsbare groepen in onze samenleving. “Inclusief de mensen met een beperking opdat voorkomen wordt dat deze groep gediscrimineerd of uitgesloten wordt van deelname aan maatschappelijke activiteiten via een baan. Behandel mensen met een beperking niet minder dan andere burgers”, aldus het ministerie toen in haar verklaring.

RB

error: Kopiëren mag niet!