Eerbetoon Soenderpersad Hanoeman

Indien onderwijskundige Soenderpersad Hanoeman nog in leven was zou hij op 2 december 2021 zeventig jaar zijn geworden. Hanoeman is op 17 maart dit jaar overleden. Hij was vooral bekend als voorzitter van de Zangvogel Bond, stichting Zangvogelvrienden Suriname (ZVS) en Arya Dewaker Scholengemeenschap. In oktober 1972 trad hij in dienst bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en heeft op dit vlak diverse functies bekleedt. Hij was jarenlang hoofd van de afdeling Curriculumontwikkeling van het ministerie van Onderwijs geweest.

Door de jaren heen zijn er heel veel artikelen over Hanoeman verschenen in Dagblad Suriname. Hij had altijd een uitgesproken mening, hij durfde om zaken te analyseren en kritisch te zijn. Als maatschappelijk betrokken burger nam hij geen blad voor de mond om het politiek en onderwijs gebeuren kritisch te volgen. Hij streed voor ontwikkeling en rechtvaardigheid.

Degenen die hem van dichtbij gekend hebben beschrijven hem als volg: “Het was onmogelijk om hem te negeren, hij gaf altijd kennis mee waarvan men heel veel van kon profiteren. Hij had altijd een eerlijk en ongezouten mening. Hij meende het met het land en met het onderwijs. Het meest kenmerkende was dat hij niet bang was voor niets en niemand, hij had geen broodvrees. Hij koos nooit voor zijn eigen belang boven het algemeen belang. Scholing was voor hem het belangrijkste element van ontwikkeling.”

Ondanks, dat hij al gestorven is kunnen wij zijn nagedachtenis eren door de leerstellingen die hij aan zijn omgeving meegaf, proberen na te leven. Hanoeman heeft in zijn eentje een strijd gestreden tegen alle mogelijke en soms ‘onmogelijke’ onrecht in Suriname.

SK

error: Kopiëren mag niet!