Suriname nog steeds niet op IMF agenda

Suriname staat voor de komende 10 dagen nog steeds niet op de agenda van de executive board van het Internationaal Monetair Fonds, IMF. Ruim vier weken geleden heeft IMF director Kristalina Georgieva aan de marge van de VN klimaattop in Glasgow tijdens een persoonlijk onderhoud met president Chandrikapersad Santokhi toegezegd haar uiterste best te zullen doen om het staff level akkoord met Suriname naar de board te brengen voor de finale goedkeuring.

In april dit jaar heeft de Surinaamse regering een staff level akkoord met het IMF bereikt voor een financieel ondersteuningsprogramma van US$ 690 miljoen verspreid over drie jaar. Sedertdien wacht Suriname op de  goedkeuring door het IMF uitvoerend bestuur.

Door het uitblijven van de IMF goedkeuring loopt de uitvoering van het economisch Herstelplan (HP) van de regering ernstige vertragingen op. Ingrijpende maatregelen die als onderdeel van het HP zijn doorgevoerd leggen een zware druk op de samenleving, terwijl de vooruitzichten voor economisch herstel nog langer uitblijven.

Ondertussen duikt in Suriname als gevolg van de ernstige ontwrichting in de “supply chain” in de wereldhandel ook het import inflatiespook op. De prijzen van alle goederen en diensten in de wereld zijn flink gestegen, en het effect op consumentenprijzen doet zich reeds gevoelen. Een verhoging van de brandstofprijs is op handen en de doorwerkende effecten daarvan naar andere sectoren zullen naar verwachting nog extra druk leggen op de samenleving

IMF-topvrouw zegde haar best toe 

Uit het werkrooster van de IMF executive board voor de komende dagen tot en met 10 december blijkt, dat er wel meetings zijn gepland, doch geen vergadering met als agenda het Surinaams financieel ondersteuningsprogramma. Minister Armand Achaibersing die ook aanzat bij de ontmoeting tussen president Santokhi en de IMF-topvrouw begin november, zei toen over het gesprek dat er “harde toezeggingen zijn gedaan door managing director Kristalina Georgieva dat zij haar uiterste best zal doen om het programma zo gauw mogelijk naar de board te brengen. Zij heeft beloofd dat het een kwestie van een paar weken is”, zei de Financiën minister toen.

Uit “harde toezegging” van de IMF-topvrouw om haar uiterste best te doen blijkt duidelijk dat het niet aan haar gelegen is het staff level akkoord goedgekeurd te krijgen. Kristalina Georgieva zat rond oktober zelf onder zware vuur vanwege vermeende manipulatie met cijfers ten voordele van China tijdens haar vorige job bij de Wereldbank. Vooral de VS en Japan wilden haar weg als IMF managing director. De meerderheid van het IMF-bestuur sprak echter zijn vertrouwen uit aan haar, waardoor ze in haar functie kon aanblijven. De werkrelatie met de VS heeft echter schade opgelopen. Dit zal zonder meer negatieve invloed hebben op haar gezag en functioneren als IMF managing director. 

Grote IMF aandeelhouders

Minister Achaibersing zei na het onderhoud met de IMF-topvrouw in Glasgow, te denken dat de IMF-managing director eerst nog wat gesprekken moet voeren met de grote aandeelhouders binnen het IMF. Achaibersing heeft het aan het juiste eind. Het zijn de grote aandeelhouders die het in de praktijk voor het zeggen hebben. En de VS is binnen het IMF met 16,5% van de stemmen de grootste aandeelhouder, gevolgd door China met 6.1 procent. En het zijn uitgerekend deze twee grootste economische machten die op het wereldtoneel en in verschillende delen van de wereld met elkaar overhoop liggen om een aantal vraagstukken, variërend van politiek, militair, economie en handel. Ook in Suriname liggen de twee grootste IMF lidlanden met elkaar overhoop. Met de olie- en gasvondsten zijn beide landen om en in Suriname openlijk in een “koude oorlog” verwikkeld, met als kennelijk uiteindelijke doel hun economische belangen veilig te stellen. Deze “koude oorlog” lijkt doorgetrokken te zijn naar het IMF.  De garantiestelling van China voor de herschikking van Suriname’s grootste bilaterale schuld van ruim US$ 570 miljoen bij haar, vindt het IMF, met op de achtergrond de VS, niet hard genoeg. 

IMF parameters

Het IMF wil de herschikking van de schuld van Suriname aan China langs haar parameters (c.q. voorwaarden). China houdt haar been stijf en vindt dat de doorgegeven garantiestelling voldoende is. Het land is de grootste bilaterale schuldeiser van Suriname. Haar greep op de Surinaamse economie is enorm, en elke burger ervaart dat in het dagelijks economisch gebeuren. De herschikking van Suriname’s bilaterale schuld bij China langs IMF paramaters is de voornaamste obstakel voor de IMF executive board om haar finale goedkeuring te verlenen aan het financieel ondersteuningsprogramma aan Suriname.

Indien in de week na 10 december dit programma niet op de agenda van het IMF bestuur komt, heeft het er veel van weg, dat deze kwestie over zal gaan naar januari 2022. De vraag blijft dan nog of de twee belangrijkste sleutelspelers in deze binnen het IMF nog tot een vergelijk zullen komen. Suriname heeft in deze fase van economisch herstel de betalingsbalanssteun van het IMF meer dan dringend nodig.

SS 

error: Kopiëren mag niet!