Horecahouders blazen protestactie af, treden in overleg met overheid

De horecahouders hebben hun protestactie die dinsdagavond gepland stond, afgeblazen. De Vereniging Horeca Suriname (VHS) zegt, dat ze in overleg is met de overheid en verwacht vandaag, donderdag 2 december, met een gepaste oplossing uit dit overleg te komen. De leden zijn opgeroepen de rust te behouden. De protestactie die voor dinsdagavond gepland was zou bestaan uit het negeren van de vervroegde uitgaansverbod van 21.00 uur.  Cafés en restaurants zouden tot 23.00 uur hun deuren open houden voor gasten. 

Zondagavond maakt Volksgezondheid minister Amar Ramadhin bekend, dat de avondklok van 23.00 uur weer teruggebracht wordt naar 21.00 uur. Volgens de minister is de maatregel bedoeld om het illegaal feesten tegen te gaan en daarmee verdere verspreiding van Covid tegen te gaan. Begin november heeft de overheid mede op aandringen van de horecasector de avondklok naar 23.00 uur gebracht. Ook werd toestemming verleend voor indoor dining. Met de versoepeling van de Covid-19 beperkende maatregelen bleek echter dat menige horecabedrijven tegen gemaakte afspraken in muziek in hun tenten brachten, met als gevolg een ongecontroleerde toeloop van bezoekers en het ontstaan van feesten. 

De VHS reageerde zeer gebelgd op de aangekondigde maatregel van de vervroegde avondklok. Ze geeft toe dat enkele horecahouders zich schuldig hebben gemaakt aan illegaal feesten. Volgens haar zouden die via strakke handhaving van de maatregelen aangepakt moeten worden, doch niet de hele sector. Jonathan Martodihardjo, voorzitter van de Vereniging Horeca Suriname, vindt dat het kern van het probleem ligt bij de handhaving van de maatregelen. Hij zegt, dat de VHS oplossingsmodellen gereed heeft en benadrukt nogmaals bereid te zijn met de autoriteiten samen te werken aan een oplossing. 

De aangekondigde protestactie van dinsdagavond leek meer op een onbesuisde reactie. Direct na de aankondiging bleek duidelijk dat de politie zou optreden tegen overtreders van de avondklok. Wat wel ermee bereikt is geworden dat de horecahouders direct zijn uitgenodigd door de autoriteiten voor overleg. Het is te hopen dat partijen tot goede afspraken kunnen komen.

Het staat in elk geval nu wel vast dat horecahouders ook hun verantwoordelijkheid zullen moeten nemen, willen zij bedrijfseconomisch verantwoord hun deuren open blijven houden voor het publiek. Aan de andere kant zal de overheid voor wat betreft de handhaving van de Covid-19 maatregelen het ondermeer over een andere boeg moeten gooien.

Wat voor de één geldt, moet ook voor de ander gelden… ook voor prominenten en hooggeplaatsten in de samenleving en zij die “lijnen naar boven” hebben. Het is die situatie die tot weerbarstigheid leidt bij velen in de samenleving.

SS

error: Kopiëren mag niet!