Suriname gehandicapt

Dagblad Suriname werd aangesproken: “De Internationale Dag van Personen met een Beperking van de Verenigde Naties wordt op 3 december gevierd. De samenleving sympathiseert met mensen met een beperking. Niet zo lang geleden werd er nog over een lichamelijke of verstandelijke handicap gesproken. Deze categorieën worden nu benaderd, vertroeteld, verzorgd en behandeld als speciaal en bijzonder. Zij worden aangeduid als mensen met een beperking, die ondersteuning nodig hebben om door het leven te kunnen gaan.”

Gelijkwaardigheid

“Discriminatie staat haaks op het grondbeginsel dat alle mensen gelijkwaardig zijn. Secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties dringt bij alle landen aan, om het verdrag inzake de rechten van personen met een beperking volledig uit te voeren, de toegankelijkheid te vergroten en juridische, sociale, economische en andere belemmeringen weg te nemen.”

Roekeloos

“Suriname en de inwoners van het land kennen, stuk voor stuk beperkingen.  Het gaat in deze vooral om het verstandelijk vermogen van de mens gemeten naar leefgewoonten die de boel verpesten. In Suriname krioelt het van mensen met lichte, matige, ernstige en diepe verstandelijke tekortkomingen die zij niet bij de geboorte hebben meegekregen, maar aangeleerd hebben. Het wordt voor een deel bepaald door een roekeloze wijze van leven.”

Handicap

“Er heerst een epidemie van niet-aangeboren handicaps. De uitdrukking ‘handicap’ is in deze op z’n plaats, want een zelf gekweekte kanker, mag niet vertroeteld worden met woorden als: het zijn mensen met een beperking. Het is een kwaadaardig gezwel en moet met haar en wortel uitgeroeid worden. De verstandelijke handicap leidt  tot problemen in de omgang van mensen. Het veroorzaakt participatieprobleem en hindert het sociaal-maatschappelijk functioneren.”

HD

error: Kopiëren mag niet!