Prof. Schalkwijk belicht Tripartiet Akkoord

De installatie van het Speciaal Tripartiet Overleg door president Chandrikapersad Santokhi op 15 september is van cruciaal belang voor herstel van de economie. In het overleg hebben vertegenwoordigers van de werknemer- en werkgeversorganisaties en de overheid zitting. Ruim twee maanden na de installatie van het Tripartiet Overleg hebben de partners gezamenlijk het Tripartiet Akkoord bekrachtigd, een overeenkomst tussen de overheid, de georganiseerde vakbeweging en het georganiseerde bedrijfsleven. 

Het is de uitkomst van een sociale dialoog en vindt plaats in een situatie waarin sprake is van ernstige verstoring van de financieel-economische dan wel sociaa-leconomische verhoudingen in de samenleving. Het akkoord is na gezamenlijke inspanning tot stand gekomen en behelst het samenwerken van de sociale partners aan het stabiliseren van de sociaal-economische situatie.

In gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) geeft professor Marten Schalkwijk, voorzitter van dit overlegorgaan aan, dat het akkoord het resultaat is van de onderhandelingen die binnen het Speciaal Tripartiet Overleg zijn gevoerd.

Marten Schalkwijk stelt, dat de drie sociale partners praten over actuele vraagstukken die de samenleving bezighouden. “Het gaat om korte termijn vraagstukken, zaken die binnen een jaar opgelost moeten worden. De afspraken gemaakt door de partners zijn vastgelegd in het akkoord”, zegt de voorzitter.

In het akkoord zijn diverse afspraken vervat die betrekking hebben op de belastingen, het sociaal vangnet, het prijsbeleid, ondernemerschap en werkgelegenheid. Professor Schalkwijk benadrukt, dat vanaf 1 januari 2022 de belastingdruk wordt verlaagd door het aanpassen van de belastingschijven. “Deze beslissing is genomen door het Tripartiet Overleg als voortraject van de Belasting Toegevoegde Waarde, die ingaat vanaf juli 2022”, aldus de voorman. Het Tripartiet Overleg heeft diverse keren uitvoerig gedelibereerd met de Belastingdienst en diverse belastingdeskundigen. Schalkwijk geeft aan dat de solidariteitsheffing van 10 procent ook wordt afgeschaft en de belastinggrens van vakantiegeld en gratificaties ook zijn opgetrokken. 

Door de aanhoudende corona-pandemie verkeren verschillende bedrijven in zwaar weer. “Niet alle bedrijven zijn in staat om een loonsverhoging te geven, maar door belastingverlaging kunnen medewerkers toch wat meer geld in hun zak overhouden”, stelt hij.

De Belastingdienst werkt aan al deze zaken, zodat per 1 januari de verlichtende maatregelen kunnen ingaan. Ook koopkrachtversterking is ter sprake geweest. Er is besloten om het vraagstuk koopkrachtversterking te bespreken middels loonrondes in juli en december. Het Tripartiet Overleg heeft aangegeven dat het macro-economisch beleid goed moet zijn. “Wij moeten proberen om niet monetair te financieren en de inflatie laag te houden”, aldus professor Schalkwijk.

error: Kopiëren mag niet!