Directrice Jeugdzaken bezoekt Marowijne en overhandigt schoolpakketten

Directrice Genti Mangroe van het directoraat Jeugdzaken van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) heeft dinsdag samen met een deel van haar directieteam een bezoek gebracht aan het district Marowijne.

Tijdens het bezoek zijn schoolpakketten gedistribueerd en werd een oriëntatiebezoek gebracht aan de werklocatie van Jeugdzaken daar. De overhandiging van de pakketten werd namens minister Rishma Kuldipsingh van AW&J gedaan door Genti Mangroe en haar team.

Marowijne is het laatste district waar de distributie van schoolpakketten heeft plaatsgevonden. Via de structuren van dit district heeft de distributie plaatsgevonden en hebben de geselecteerde scholieren van het GLO en Voortgezet Onderwijs voor Junioren (VOJ) hun pakketten in ontvangst mogen nemen. De scholieren van Moengo en omstreken zijn bemoedigd om hun best te doen om het schooljaar succesvol af te ronden, ondanks alle uitdagingen.

Na het distribueren van de schoolpakketten werdr een werkbespreking gehouden waar verschillende problemen en oplossingsmodellen ter sprake zijn gekomen en welke projecten uitgevoerd kunnen worden in het district. Het eerste waarvoor aandacht werd gevraagd, is een werklocatie van waaruit de coördinator voor het district Marowijne en haar team kunnen opereren. Na de werkbespreking heeft het team een oriëntatiebezoek gebracht aan de werklocatie van Jeugdzaken Marowijne. Er is weinig gedaan aan het onderhoud van de locatie en Mangroe heeft aangegeven de situatie te bespreken met de districtscommissaris om te na te gaan hoe er op korte termijn een oplossing kan komen in de situatie van het pand. 

error: Kopiëren mag niet!