Avondklok terug naar 21.00 uur vanwege feestvierders, gebrekkige handhaving en/of vanwege ondeskundigheid bij Volksgezondheid?

Iedereen die een beetje logisch denkt had al zo’n vermoeden, toen bekend werd, dat de wekelijkse persconferentie van het Covid Outbreak Management Team (OMT) en het ministerie van Volksgezondheid niet op de gebruikelijke donderdagavond zou worden gehouden, maar zondagmiddag 28 november om vijf uur: er zouden ongetwijfeld wijzigingen in de Covid-maatregelen aangekondigd gaan worden, mogelijk uit vrees voor de komst van het nieuwe virus Omicron en mogelijk vanwege het aanhoudende gefeest van onnadenkende mensen en een aantal onverantwoordelijke horecaondernemers in de samenleving.

Dat vermoeden werd bewaarheid. Er is bij de gezondheidsautoriteiten uiteraard wat bezorgdheid over de in Zuid-Afrika opgedoken nieuwe Covid-variant die al her en der in Europese landen is opgedoken, waaronder Nederland. Maar, de belangrijkste mededeling kwam zondagmiddag uit de mond van minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid: de duur van de avondklok is vanaf maandagavond weer teruggezet van negen uur ‘s avonds tot vijf uur ‘s ochtends. Volgens hem is men tot dit besluit gekomen vanwege het feit dat mensen gewoon maar blijven feesten en dat daarenboven horecaondernemingen gewoon op terrassen muziekgroepen laten optreden. 

Het feit dat de avondklok überhaupt gehandhaafd blijft is al het gevolg van huisfeesten, zo was eerder al bekendgemaakt door Volksgezondheid. Toch werd zo’n twee weken geleden besloten de avondklok te verruimen naar elf uur in de avond, tot nader order, terwijl men op dat moment ook al wist dat die maatregel geen enkel effect had en heeft op zogenoemde huisfeesten en andere festiviteiten in de avond- en nachtelijke uren. Er wordt gefeest. 

Aantal dagelijkse Covid-besmettingen al aantal weken stabiel

Daarenboven is de afgelopen weken ook niet gebleken dat er een aanzienlijke toename is van het aantal dagelijkse Covid-besmettingen als gevolg van feesten, integendeel, dat aantal is al een paar weken vrij stabiel en schommelt zo tussen de 20 en 60. Dat er gefeest wordt lijkt dus geen effect te hebben op het aantal besmettingen.

Klap in het gezicht

Toch vindt minister Ramadhin dat de avondklok weer moet ingaan om negen uur en niet langer om elf uur ‘s avonds. Het is een klap in het gezicht van de burger, het  bedrijfsleven en uiteraard de horecasector. En weer wordt een verscherpte maatregel pas een dag vantevoren aangekondigd – in een overigens nauwelijks goed te kunnen volgen technisch erbarmelijke persconferentie op tv of internet -, waardoor niemand op tijd kan inspelen op bijvoorbeeld bedrijfsaanpassingen. Het gaat maar om twee verdwenen uurtjes, maar die uurtjes waren een verademing voor velen, een verademing die nu weer leidt tot een verstikking. De horeca is maandagochtend meteen in actie gekomen.  “De illegale feesten hebben altijd bestaan ook toen de avondklok eerder om 21:00 uur of vroeger was ingesteld. Het terugbrengen van de avondklok zal naar onze inzicht geen verschil maken. Dit was eerder 1 van de voornaamste redenen dat de vereniging voor en met collega’s van de sector eerder in protest ging”, zo schreef de Vereniging Horeca Suriname in een zondagavond uitgebracht persbericht. “Helaas is weer gebleken dat de overheid niet in staat is te handhaven. Een simpel plan van zichtbaar maken van handhavers is door deze beleidsmakers niet haalbaar.”

Geen redelijke verklaring

Een redelijke, deugdelijke en te begrijpen verklaring voor het aanscherpen van de avondklok is niet gegeven. Het enige wat kennelijk is gezegd, is dat men bezorgd is over het aantal huisfeesten en party’s. Maar, het ministerie van Volksgezondheid en het Outbreak Management Team hadden het besef moeten hebben, en ook een dosis gezond verstand, dat uiteraard met de kort geleden ingestelde verruiming van de avondklok naar elf uur, mensen een gevoel van meer vrijheid kregen en dat ook enkele horecabedrijven als gevolg daarvan de stap namen om toch voor wat vertier te zorgen voor de samenleving in de vorm van feestelijke live-muziek, zij het illegaal. Een samenleving die al sinds medio maart 2020 onafgebroken gebukt gaat onder de in alle opzichten verstikkende avondklok-maatregel. 

Eigen beleid Volksgezondheid werkt illegale feesten in de hand

Maar, de gezondheidsautoriteiten zouden de deskundigheid in huis moeten hebben om vast te kunnen stellen dat hun eigen beleid de illegale huisfeesten en party’s in de hand heeft gewerkt. Het ontbreekt aan handhaving. Diverse feesten werden en worden gewoon al weken via social media aangekondigd. Iedereen kan weten waar en wanneer een illegaal feest plaatsvindt. Iedereen hoort de muziek, iedereen hoort het verkeer in de straat en iedereen hoort de schreeuwende en aangeschoten feestvierders. Waarom reageren de handhavingsdiensten niet preventief op publiekelijk aangekondigde feesten? Nu worden bonafide horecabedrijven, maar ook de samenleving als geheel, gestraft omdat er helaas nog steeds mensen zijn die maling hebben aan regels en protocollen.

Verband tussen feesten en aantal besmettingen nooit aangetoond

De vraag is nu, hoe verder en tot wanneer geldt de huidige avondklok? Tot nader order? Dat zorgt voor een samenleving, een bedrijfsleven en een horecasector in het ongewisse. Niets kunnen zij plannen, niets kunnen zij organiseren. En dat alles vanwege waarschijnlijk een besluit gebaseerd op slechts vermoedens. Vermoedens, immers, niet één keer is een verband aangetoond door het OMT en Volksgezondheid tussen huisfeesten en het aantal dagelijkse Covid-19-besmettingen. Toch hebben zij het besluit genomen de avondklok te laten beginnen om negen uur. Velen in de samenleving vragen zich nu terecht af, waarom? Waarom die twee uurtjes van ons afnemen? Leg dat alstublieft eindelijk eens goed uit minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin.

PK

error: Kopiëren mag niet!