Schoolbusvervoer genormaliseerd

Het schoolbusvervoer is weer genormaliseerd. De bushouders aangesloten bij de Organisatie van Bushouders in Suriname (OBS) hebben vrijdag 26 november hun maandelijkse vergoeding over de maand oktober op hun bankrekeningen gestort gekregen. De uitbetaling van de zogeheten brandstofcompensatie, welke vanaf juli is uitgebleven, hebben ze evenwel nog niet ontvangen. Desondanks hebben de schoolvervoerders besloten weer normaal te rijden.

Volgens OBS-ondervoorzitter Antonius Pokie ging het bij de bushouders er echt om dat ze geen geld hadden om brandstof te kopen voor hun bussen. Begin deze week is een aantal bushouders vanwege deze “overmachtsituatie” niet uitgereden, waardoor vele scholieren en leerkrachten de school niet hebben kunnen bereiken. Het onderwijsleerproces raakte op verschillende scholen lichtelijk ontwricht. Voor wat betreft de uitbetaling van de brandstofcompensatie zegt Pokie, dat hiertoe zijdens het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC) de opdracht reeds is gegeven.

Aan de schoolvervoerders is de verzekering gegeven dat de uitbetaling zal plaatsvinden samen met de reguliere maandelijkse vergoeding over de maand november. Dit zal dus tegen eind december plaatsvinden. De brandstofcompensatie was overeengekomen nadat de prijs van brandstof enkele maanden geleden naar het huidig niveau is aangepast.

Nieuwe tarieven

Over de nieuw overeengekomen tarieven voor schoolbusvervoer zegt de OBS-ondervoorzitter, dat in de loop van december, in elk geval voor het einde van het jaar, van OWC zal worden vernomen wanneer die zullen ingaan. Volgens Pokie is bij de nieuwe tariefsbepaling deze keer in tegenstelling tot voorgaande keren niet zonder meer uitgegaan van één procentuele aanpassing. Er is van de zijde van OWC gekozen om differentiatie aan te brengen. Factoren die daarbij een rol spelen zijn de lengte van de trajecten, de conditie van de wegen (zandweg of verharde weg) en de capaciteit van de bussen.

De OBS-ondervoorzitter laat optekenen, dat de bushouders hun uiterste best doen binnen de mogelijkheden die haar ter beschikking staan om het schoolvervoer ongestoord te doen laten plaatsvinden. Het schoolgaande kind staat bij de schoolvervoerders altijd centraal. De schoolvervoerders gaan helemaal tot het uiterste om te voorkomen, dat het onderwijsleerproces ontwricht raakt. De OBS verzorgt landelijk ruim 700 schoolvervoerstrajecten voor OWC. Daaronder vallen ook een aantal boottrajecten.

SS   

error: Kopiëren mag niet!