Tripartiet Akkoord brengt koopkrachtversterking met zich mee

Het Tripartiet Akkoord tussen overheid, de vakbeweging en het bedrijfsleven brengt koopkrachtversterking met zich mee voor de werkende klasse. Gegeven de huidige economische omstandigheden waarbij voor dit jaar de groei van de economie nog steeds negatief zal uitvallen heeft de gezamenlijke vakbeweging de belangen van de werkende klasse, de loontrekkers en die van gepensioneerden maximaal behartigd. Dit zegt Armand Zunder, woordvoerder van de gezamenlijke vakbeweging, desgevraagd aan Dagblad Suriname.

Met de belastingverlichtende maatregelen die per 1 januari 2022 ingaan zullen loontrekkers meer netto besteedbaar inkomen overhouden. De belastingvrije grens is van SRD 220,50 verhoogd naar SRD 4.000. In juli 2022 worden als afgeleide hiervan de nieuwe belastingschijven vastgesteld. Ook de BTW zal per die datum in de plaats komen van de O.B. Hiermee verschuift de belastingdruk van directe belastingen naar indirecte belastingen.

De koopkrachtversterking bij de overheidssector zal middels loonrondes gebeuren, en wel halfjaarlijks met name in januari en juli 2022. Indien de wisselkoers en inflatie boven de 50% uitkomen in 2022, kunnen op kwartaalbasis nieuwe afspraken gemaakt worden.

Zunder benadrukt, dat bij de bepaling van de koopkrachtversterking er sprake moet zijn van netto verhoging. Van overheidszijde is toegezegd, dat de overbruggingstoelage van SRD 1.000 en de onbelaste koerscompensatie van SRD 800 (SRD 100 + SRD 700) aan ambtenaren verwerkt zullen worden in de lonen. Dit met het oog op de komende loononderhandelingen. Zolang de loononderhandelingen niet afgerond zijn, blijven deze toelagen van toepassing. De koopkrachtversterking van de overheid werkt ook relatief door naar de pensioenen van de ambtenaren en daaraan gelijkgestelden.

SS

error: Kopiëren mag niet!