Ministerie van ROM start twee projecten ter bescherming kustgebied

Twee projecten ter bescherming van het kustgebied nl. “Enhancing resilience of the coastal ecosystem using natural infrastructure” en “Advancing a ’Blue Forests for Blue Economy’ approach in Suriname” worden 30 november gelanceerd.

Beide projecten worden uitgevoerd onder coördinatie van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) in samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname en gefinancierd door de Amazone Cooperation Treaty Organization (ACTO). De projecten worden uitgevoerd te Weg naar Zee en zijn complementair aan elkaar. 

Het project “Enhancing resilience of the coastal ecosystem using natural infrastructure” zal de veerkracht van kustecosystemen vergroten door de bouw van sediment vangende eenheden (sediment trapping units) uit te breiden en mangrovebossen te rehabiliteren over een lengte van 2 kilometer. De kustlijn is in het laatste decennium met ongeveer 200 meter teruggetrokken als gevolg van erosieprocessen.

Het Amazone stroomgebied voert jaarlijks miljarden kubieke meter slib naar de Atlantische Oceaan waarvan een deel langs de kust van Suriname, voorbij gaat. Door de bouw van de sediment trapping units zal de sedimentafzetting worden bevorderd en betere condities voor bescherming, herstel en groei van de mangrovebossen worden gecreëerd. Hierdoor zal de biodiversiteit toenemen en de natuurlijke bescherming van de kust verbeteren.  

Het hoofddoel van het tweede project is het ontwerpen en implementeren van een mechanisme om de bestaande mangrovebossen van Suriname te herstellen, te behouden en uit te breiden. Verder om de sociaal- economische groei te bevorderen, volgens het bewezen model van “Blue Forest for a Blue Economy”- zoals in Kenya wordt toegepast. Het bijzondere van dit model is dat de lokale gemeenschappen maximaal profiteren van de sociaal- economische activiteiten die hierdoor ontstaan.

Voor beide projecten is een totaal bedrag van US$ 300.000 beschikbaar gesteld door ACTO. Het beleid van het ministerie van ROM is om zoveel als mogelijk milieuprojecten met een lokale impact uit te voeren waardoor middelen, beschikbaar gesteld worden door internationale donoren, direct aankomen bij de lokale gemeenschappen. Dit is onderdeel van het nieuw milieu financieringsbeleid.

error: Kopiëren mag niet!