Ondertekening sociaal akkoord

Het sociaal akkoord tussen overheid, vakbeweging en het bedrijfsleven zal mogelijk dinsdag 23 november of uiterlijk woensdag 24 november worden getekend. Uit vakbondskringen verneemt Dagblad Suriname, dat de sociale partners sedert vorige week dagelijks in het Tripartiet Overleg bij elkaar zijn geweest om over zaken overeenstemming te bereiken. Nagenoeg over alle hoofd issues hebben partijen reeds min of meer overeenstemming bereikt.

In de kwestie van minimum uurloon, en daarmee het minimumloon, liggen de vakbeweging en het bedrijfsleven nog te ver uit elkaar. In het te ondertekenen sociaal akkoord zal dit vraagstuk naar verwachting vooralsnog niet worden meegenomen. Hierover zal nog verder gesproken worden. Het streven is wel om voor het einde van dit jaar overeenstemming hierover te bereiken. De hoofdonderwerpen voor het sociaal akkoord zijn prijsbeleid, minimum uurloon,  sociaal vangnet, ondernemerschap en werkgelegenheid en belastingen.

Ondertekening rond Srefidensi

President Chandrikapersad Santokhi heeft laatstelijk tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in het parlement medegedeeld, dat het streven van de regering nog steeds erop gericht is het sociaal akkoord op of rond de Onafhankelijkheidsdag van 25 november te ondertekenen. 

Het sociaal akkoord is in hoofdzaak bedoeld om draagvlak te creëren voor de uitvoering van het Herstelplan (HP) zoals door de Nationale Assemblee is goedgekeurd. In het HP wordt een akkoord tussen de sociale partners als een belangrijke factor genoemd voor succesvolle uitvoering ervan. In het Herstelplan zijn tal van maatregelen benoemd die nodig zijn om de economie weer op spoor te krijgen. Die maatregelen, waarvan enkele reeds zijn doorgevoerd, hebben een lastenverzwarende werking op de samenleving.

Vanuit de vakbeweging is verlichting en verbetering van de huidige situatie van de werkende klasse de grote inzet tijdens de besprekingen in Tripartiet Overleg. Bij het bedrijfsleven ging het vooral om stimulansen en faciliteiten om ondernemerschap en productie ter hand te kunnen nemen.

Dagblad Suriname verneemt, dat ten aanzien van belastingen partijen het reeds eens zijn geworden over een substantiële verlichting. Partijen zijn gisteren, maandag 22 november, weer bij elkaar geweest om zaken waarover reeds overeenstemming is bereikt, af te spijkeren.SS   

error: Kopiëren mag niet!