Minister Kuldipsingh benadrukt belang vaccinatiebeleid tijdens ILO Caribische Ministers van Arbeid-vergadering

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) heeft dinsdag deelgenomen aan de Caribische Vergadering van Ministers van Arbeid van de International Labour Organization (ILO). Deze vergadering vond plaats als voorbereiding op het tweede deel van de Internationale Arbeidsconferentie die voor het eerst in haar meer dan 100-jarige geschiedenis volledig digitaal is gehouden. De vergadering had als hoofdagendapunten ‘Gelijkheid op de werkplek’ en ‘Vaardigheden en levenslang leren’. 

De minister heeft in haar interventie het belang van het Covid-19 beleid in het kader van gelijkheid toegelicht. Zij heeft aangegeven, dat regeringen bezig zijn op hun niveau om beleid met betrekking tot Covid-19 op de werkplek te formuleren en dat het vaccinatiebeleid in deze zeer van belang is.

De minister heeft benadrukt, dat bij het formuleren van nationaal vaccinatiebeleid het ook van belang is dat er speciale richtlijnen en begeleiding komt naar de lidlanden toe en dat er meer over deze aangelegenheid wordt gesproken en gediscussieerd wanneer het gaat om veiligheid op de werkplek. Ook heeft de bewindsvrouwe in het kader van Covid-19 het belang van veiligheid op de werkplek en sociale zekerheid aangehaald. 

De ILO is ingegaan op het statement van Kuldipsingh en heeft aangegeven dat de organisatie gerichte maatregelen kan aanbevelen in het begin van 2022. Van de landen wordt gevraagd om uitgaande van hun verantwoordelijkheid op het stuk van Covid-19 de gerichte maatregelen te treffen en daarbij ook steeds gebruik te maken van sociaal dialoog.

Het tweede en laatste deel van de Internationale Arbeidsconferentie wordt van 25 november -10 december gehouden. De ministers hebben afgesproken dat de Caribische ministers, indien nodig, gecoördineerde statements zullen maken namens de regio  om de uitkomsten van de conferentie te beïnvloeden. 

     

error: Kopiëren mag niet!