Twee sterke vrouwen gekozen in Advocaten Tuchtcollege

De verkiezing van de leden en de plaatsvervangende leden van het Advocaten Tuchtcollege vond zaterdag plaats. De kandidaten die zich als lid hadden opgegeven waren Joan Nibte, Oetra Biharie, Nailah van Dijk en Sandra Punwasi-Raghoebier.  De meest opmerkelijke kandidaat was natuurlijk Joan Nibte die in het afgelopen jaar zowel in eerste aanleg als bij het Hof van Justitie werd veroordeeld door het Advocaten Tuchtcollege.

De verkiezing verliep in een spontane, gemoedelijke en bovenal sportieve sfeer.  De mogelijkheid tot het uitbrengen van de stem was van 8 uur tot 1 uur in de middag, waarna de telling plaatsvond. Van de 245 advocaten verschenen 104 om hun stem uit te brengen. Tot lid van het Advocaten Tuchtcollege werden gekozen Nailah van Dijk en Sandra Punwasi-Raghoebier.

Voor plaatsvervangend lid hadden de heren Harish Monorath en John Wouter zich gekandideerd. Omdat er geen tegenkandidaten waren, werden zij in principe bij acclamatie gekozen. De voorzitter van de verkiezingscommissie liet de stemmen toch tellen en kwam de teller voor Monorath te staan op 74 en voor Wouter op 89 stemmen.

De Deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, Samantha Gadjradj, gaf in reactie te kennen dat dit de eerste keer is dat leden gekozen zijn om zitting te nemen in het Advocaten Tuchtcollege. Ze sprak van twee sterke vrouwen van wie zij weet dat zij zich naar beste kunnen zullen inzetten om de verantwoordelijkheid en taken die op hen rusten correct uit te voeren, en alzo het vertrouwen in het Tuchtrecht in stand te houden. 

error: Kopiëren mag niet!