Bezorgdheid om Parbo bier “djogo”

Onder enkele Assembleeleden is bezorgdheid geuit over de toekomst van Parbo bier in de grote literfles, bekend als “djogo”  op de Surinaamse markt. Tijdens de behandeling van de wetswijziging Bieraccijns vorige week in de Nationale Assemblee heeft het lAssembleeid Rabin Parmessar (NDP) de vrees geuit, dat Parbo bier geleidelijk uit de Surinaamse markt zal worden weggedrukt door Heineken bier.

Stukje volkscultuur

De laatste tijd is er volgens het assembleelid een “push” van Heineken bier, en hij constateert dat vele bierdrinkers zoetjesaan zijn overgestapt naar Heineken bier. Parmessar liet duidelijk blijken niet zo gelukkig te zijn met deze “push” van Heineken bier. Parbo bier wordt als de grote Surinaamse trots gezien, en geniet ook veel bekendheid in de buurlanden en delen van de Caribische regio. Zelfs in Nederland geniet Parbo bier grote bekendheid. Parbo bier, vooral die in de grote bruine literfles, kan zonder meer gerekend worden tot een stukje Surinaamse volkscultuur.

Parbo bier wordt sedert de midden jaren ’50 door de Surinaamse Bierbrouwerij geproduceerd. De Surinaamse bierbrouwerij is door het Nederlandse Amstel bier in 1955 opgericht. In 1968 volgde de overname van de brouwerij door Heineken N.V. Dit bedrijf bezit 76 procent van de aandelen in de Surinaamse bierbrouwerij N.V. De overige aandelen zijn in handen van Surinaamse aandeelhouders. 

Hoewel haar productiecapaciteit hoger ligt, produceert de Surinaamse bierbrouwerij niet meer dan 20 miljoen liter bier per jaar. De reden hiertoe is dat bij een productie boven deze hoeveelheid, de Surinaamse bierbrouwerij volgens de wet tot een grote brouwerij wordt gerekend. Hierdoor zou zij US$ 0,50 per liter aan accijns aan de fiscus moeten betalen. Tot aan de huidige 20 miljoen liter bier betaalt zij US$ 0,25 aan bieraccijns. De recente wijziging van de Wet Bieraccijns houdt onder meer in, dat de grens van 20 miljoen liter per jaar, verruimd is naar 50 miljoen liter. Tot deze hoeveelheid bierproductie wordt dan nog steeds US$ 0,25 aan accijns betaald. De regering wil met deze wetswijziging investeringen en uitbreiding van de productie stimuleren. De eigenaar van de Surinaamse bierbrouwerij, Heineken N.V., heeft besloten het merk Heineken in Suriname te produceren, met als hoofddoel de productie voor export te bestemmen.

Het Assembleelid Ronny Asabina (BEP) kon in grote lijnen zich vinden in de bezorgdheid van zijn collega Assembleelid Parmessar over het mogelijk geleidelijk verdwijnen van het merk Parbo bier op de Surinaamse markt. Hij ging een stapje verder door zich af te vragen waarom de bierproducent het merk Parbo bier niet meeneemt bij de export, zoals ze dat van plan is met Heineken. Volgens hem heeft Parbo bier al enige naamsbekendheid in het buitenland. Export van het merk Parbo bier zou de profilering van Suriname in het buitenland zeker ook goed doen, merkte hij op.

Rabin Parmessar vindt dat  tijdens de besprekingen met Heineken N.V. over investerings- en productie-uitbreiding bij de Surinaamse bierbrouwerij, deze en nog andere aspecten onvoldoende zijn doorgesproken. Hij vindt het jammer, en roept de regering op om in de toekomst in dergelijke gevallen de zaken ruimer te benaderen. 

Asiskumar Gajadien (VHP) vindt dat wanneer een product het goed doet op de markt, de producent de productie ervan ter hand zal blijven nemen. Bij de producent gaat het volgens hem om winst maken. De bezorgdheid dat Parbo bier uit de markt zal worden gedrukt wuifde Gajadien daarmee weg. 

Ondanks hun kanttekeningen hebben Parmessar en Asabina met hun respectieve fracties wel meegewerkt aan de goedkeuring van de wijziging van de Wet Bieraccijns. Parmessar en Asabina hebben met hun kanttekeningen wel verwoord wat onder veel Surinamers leeft met betrekking tot Parbo bier. Parbo bier is deel van de Surinaamse volkscultuur, en daar moet niet al te makkelijk mee worden omgesprongen.

SS    

error: Kopiëren mag niet!