De rol van logopedisten bij de zorg van vroeggeboren baby’s of baby’s met een moeilijke start

De logopedisten Gracia Nelson en Gerda Brondijk hebben donderdag 18 november een korte presentatie gehouden voor de drie kinderartsen van het Sint Vincentius Ziekenhuis. Tijdens de presentie hebben zij verteld over de meerwaarde van logopedie bij de zorg van vroeggeboren baby’s of baby’s die een moeilijke start hebben. Gracia Nelson is logopedist/stottertherapheut en werkzaam in een particuliere praktijk (de Babbelaar) in het Sint Vincentius Ziekenhuis. Gerda Brondijk is de penvoerder van het Twinningproject en heeft jarenlange ervaring heeft met de zorg van prematuren. 

Gracia Nelson zegt in een reactie tegenover Dagblad Suriname, dat wanneer baby’s drinken er een goede coördinatie moet zijn tussen het zuigen, slikken en ademen. Zij legt uit dat er bij baby’s die vroeg geboren zijn of die een laag geboortegewicht hebben, zich problemen kunnen voordoen in de afstemming tussen zuigen, slikken en ademen.

“Als een baby voor de 33ste of 34ste week van de zwangerschap geboren is, zal het zuigen aan de borst of van de fles meestal niet veilig verlopen. Daarbij heeft zo’n kleintje vaak nog niet de kracht om voldoende voeding tot zich te nemen, waardoor sondevoeding noodzakelijk is. De kans op verslikking en benauwd raken is groot, waardoor hij een longinfectie kan oplopen. Tot die tijd zal de baby via de sonde gevoed moeten worden.”

Rol logopedisten

Nelson geeft aan dat logopedisten specialisten zijn op het gebied van het veilig eten en drinken bij baby’s, kinderen en volwassenen. Logopedisten begeleiden hierbij het proces van veilig leren drinken bij baby’s. Ook de soort speen die gebruikt wordt bij het voeden, het tempo en de duur worden goed gemonitord door de logopedist.

Het is volgens Nelson van belang dat baby’s in de beginfase zo min mogelijk stress ervaren en positieve ervaringen opdoen rond het drinken, om voedingsproblemen op latere leeftijd te voorkomen. Zij stelt dat ze chronische voedselweigeraars kunnen worden, als er al problemen waren in het begin. “Wie niet goed eet, zal ook niet goed groeien.”

Baby’s die een moeilijke start hebben bij de geboorte, kunnen op latere leeftijd allerlei cognitieve problemen ontwikkelen, waaronder ook spraak-en taalproblemen. Zij stelt dus dat het begeleiden van de prematuren vanaf de geboorte tot het vierde jaar daarom belangrijk is. Ook zou er een monitoringssysteem moeten zijn voor kinderen tot hun vierde jaar. Volgens haar zou de focus bij de consultatiebureaus meer dan alleen op de motorische ontwikkeling en het gewicht moeten liggen. “Het eten en drinken, de spraak- en taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling zijn minstens even belangrijk. Vroege herkenning van problemen, verbetert de ontwikkelingskansen van het kind.”

Het belang van trainingen

In het kader van het Twinningproject ‘Positionering Logopedie in Suriname’, worden diverse acties in het werkveld door logopedisten uitgevoerd. “Deze acties maken deel uit van het participatief actie-onderzoek dat logopedisten tijdens dit project uitvoeren. Het hoofddoel van het project is de bereikbaarheid vergroten van de logopedische zorg voor mensen met een communicatieve kwetsbaarheid en slikproblemen.” In Suriname zijn er niet voldoende logopedisten en daarom zullen zij leerkrachten op scholen en andere zorgprofessionals waaronder verpleegkundigen trainen, zodat de doelgroep geholpen wordt.

Nelson laat weten dat verpleegkundigen op de afdeling Neonatologie van het Sint Vincentius, zullen leren om de ‘Checklist Oral Feeding’ te gebruiken. Daarmee zullen  de verpleegkundigen goed leren herkennen wanneer een baby voedingsbereid is en wanneer een baby stress ervaart bij het drinken. “Wanneer de baby moeite heeft met ademen (hoorbaar of zichtbaar), onrustig wordt, het hoofdje wegdraait, de wenkbrauwen optrekt of fronst, zich verslikt of hoest, kokhalst of knoeit dan zijn dat signalen van stress bij het drinken. Dan wordt er gestopt met de borst of fles en verder gevoed met de sonde.”

“De logopedist ziet het belang van multidisciplinair werken bij de zorg voor vroeggeborenen en de kinderartsen en verpleegkundigen zijn daarin een belangrijke schakel”, aldus Nelson.

SK

error: Kopiëren mag niet!