Grens lage bieraccijns van US$ 0,25 per liter verruimd van 20 miljoen naar 50 miljoen liter

Met de goedkeuring gisteren door de Nationale Assemblee van wijziging van de Wet Bieraccijns is de grens voor het lage accijnstarief van US$ 0,25 per liter, thans van 20 miljoen liter per jaar, gebracht naar 50 miljoen liter. Boven de 50 miljoen liter geldt het accijnstarief voor bier US$ 0,50.

De verruiming van de grens naar 50 miljoen liter per jaar is vooral bedoeld ter stimulering van investeringen in de productiesector. Bieraccijns wordt geheven op lokaal geproduceerd bier en geïmporteerd bier. Uit de debatten gisteren in de Nationale Assemblee over de wijzigingen van de Wet Bieraccijns blijkt, dat de Nederlandse biergigant Heineken in Suriname gaat investeren in de productie van Heineken bier met als hoofd oogmerk export naar de regio. Heineken is voor 76,3% grootaandeelhouder in de Surinaamse bierbrouwerij. Vanuit Suriname wil Heineken de Caribische regio bedienen. De wetswijziging werd met 41 algemene stemmen aangenomen.

Stimulering productie

Hoewel minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning zei, dat de wetswijziging bedoeld is om investeringen en productie in zijn algemeenheid te stimuleren, is het duidelijk dat het gericht is om de investering van de multinational Heineken te faciliteren. De Financiën-minister ging bij de benadering van het vraagstuk van accijnzen uit van gemiste inkomsten, en niet van derving van inkomsten.  De Surinaamse bierbrouwerij produceert thans niet meer dan 20 miljoen bier per jaar. Dit is slechts 50% van haar productiecapaciteit. Voor elke liter geproduceerd bier daarboven geldt het accijnstarief van US$ 0,50. Dit zou invloed hebben op de kostprijs van bier en mogelijk ook op de consumentenprijs. Zoals de “status quo” is verdient de staat niet meer aan bieraccijns op lokaal geproduceerd bier.

Met de verruiming van de productie grens naar 50 miljoen liter per jaar wordt de productie gestimuleerd, en betekent zulks ook meer inkomsten voor de staat. Met zijn benadering verschilt minister Achaibersing fundamenteel met de benadering van de oppositie. Hun benadering was er één waarbij de overheid inkomsten derft. Uitgaande van 50 miljoen liter bier zou de inkomstenderving US$ 12,5 miljoen per jaar zijn. Minister Achaibersing voerde daartegen aan, dat je geen inkomsten kan derven als je die niet hebt. De meer-inkomsten van de staat komen pas indien er meer bier wordt geproduceerd. En daar is de wetswijziging voor bedoeld.

Meer inkomsten voor de staat

Achaibersing zei, dat indien “wij ons vasthouden aan de grens van 20 miljoen liter bier per jaar, investeerders niet bereid zullen zijn om naar Suriname te komen”. Met de productie uitbreiding bij de Surinaamse brouwerij zal de staat ook meer inkomsten hebben uit zaken zoals winstbelasting. Het zal ook de werkgelegenheid ten goede komen, en bij export is er sprake van deviezenstroom naar Suriname.

Heineken heeft eerder bij de Surinaamse brouwerij de eerste steenlegging verricht van haar kantoorgebouw.  Dit behelst een investering van ruim Euro 4 miljoen. De bedoeling is dat na 1,5 jaar in productiefaciliteiten zal worden geïnvesteerd. 

SS 

error: Kopiëren mag niet!