Regering begint bewustwordingscampagne “Met elkaar in Suriname”

In het kader van de wettelijke bescherming van inheemse en tribale volken in Suriname vond donderdag in de Ballroom van Hotel Torarica de medialaunch en de start van de nationale bewustwordingscampagne ‘Met Elkaar in Suriname’ plaats. Een onderdeel van deze activiteit was de ondertekening van de overeenkomst tussen het Amazon Conservation Team (ACT) en de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) inzake de inventarisatie van wetgeving, die eventueel zal worden aangepast. Er is hierbij juridische expertise gevraagd aan de studenten op de universiteit. Zij kunnen bij het bestuderen van deze wet ook ervaring opdoen. 

Het ACT is een financiële partner bij dit project en ondersteunt ook het beschermen van de rechten van deze volken. 

Minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling & Sport, is zeer verheugd dat de collectieve rechten van inheemsen en tribale volken gewaarborgd blijven. Zij geeft aan, dat het zonder meer een lang gekoesterde wens is geweest van deze bevolkingsgroepen, waarbij nagenoeg hun hele bestaan in Suriname is gekarakteriseerd door strijd met bloed en tranen om een menswaardig leven te hebben.

Ook is de bewindsvrouwe blij, dat onze samenleving als geheel, na decennialang acties te hebben ondernomen nu tot het besef is gekomen voor juridische erkenning en bescherming van de inheemse en tribale volken in het binnenland. Dit markeert zij als een signaal van bereidwilligheid om in collectief verband als natie te werken aan de duurzame en nationale ontwikkeling van het Surinaams volk. “Deze wet voorziet ook in de internationale wettelijke verplichtingen met betrekking tot inheemse en tribale volkeren. Dus deze wet mag niet verdund noch verzwakt worden, want het is de verplichting van Suriname en niks minder.”, aldus Emanuel. Zij vraagt de totale gemeenschap om dit met elkaar samen te doen. “Elk volk heeft het recht op het eigen bestaan. De wet collectieve rechten, geeft de inheemsen en marrons de gelegenheid om te leven volgens hun cultuur”, aldus de ROS-minister. 

De conceptwet Grondenrechten is reeds ingediend bij De Nationale Assemblee en moet nog in behandeling genomen worden. Het wetsvoorstel moet na goedkeuring zorgen voor een structurele oplossing van het grondenrechtenvraagstuk van de inheemsen en tribale volken.

Volgens Patricia Meulenhof, voorzitter van de presidentiële commissie Grondenrechten die in november 2020 is geïnstalleerd door het staatshoofd, zijn zij tot de conclusie gekomen, dat er veel verandert moest worden aan deze wet. Alle regeringen na 1975 hebben volgens haar aandacht hieraan besteed, maar geen enkele regering heeft uitvoering gegeven aan de afspraken.

Meulenhof geeft aan wat de stand van zaken nu is ten aanzien van deze wet. “Wij hebben de regering geadviseerd om nog niet te praten met de gemeenschappen totdat er iets concreet op tafel is. Wij hebben als commissie ook presentaties gehouden voor verschillende groeperingen zoals religieuze, politieke en maatschappelijke. En tenslotte hebben wij op programma staan om nu het binnenland in te trekken”, geeft de voorzitter aan. 

Verder heeft de commissie mensen getraind die in de regio’s ingezet zullen worden om de mensen meer informatie te geven over het grondenrechtenvraagstuk en zeker de conceptwet. Het is ook de bedoeling dat de commissie samen met leden van De Nationale Assemblee naar het traditioneel gezag zal gaan om informatie sessies te houden. Het traditioneel gezag zal betrokken worden. Zij zullen een beeld krijgen hoe deze wet eruit zal zien. Meulenhof geeft verder aan dat de focus ligt om zoveel mogelijk de bewustwording te brengen binnen de gemeenschap. 

Om de awareness campagne op gang te brengen is ondersteuning gevraagd door de regering aan STAS International Strategic Communication and Branding. Zij zullen ervoor zorgen dat vanaf vandaag de informatie in alle talen naar de gemeenschap toe gebracht zal worden. Ook is er een website gelanceerd www.collectieverechten.sr waarop middels informatie de gemeenschap gevoed zal worden.                        

error: Kopiëren mag niet!