PKSS-voorzitter Warning: “Nog teveel taboe rond prostaatkanker”

Rond prostaatkanker bij mannen heerst er nog teveel een taboesfeer. Via voorlichtingactiviteiten heeft de Prostaatkanker Stichting Suriname (PKSS) in de afgelopen jaren sedert haar oprichting in 2015 systematisch gewerkt aan de vergroting van het bewustzijn bij de samenleving rond deze ziekte. Volgens PKSS-voorzitter Chas Warning (zie foto) is het van belang er vroeg bij te zijn, waardoor erger kan worden voorkomen. Volgens hem wordt kanker geassocieerd met de dood. Het advies van de PKSS aan mannen boven de 40 jaar is steevast: laat je testen! Mannen zijn er nog onvoldoende van bewust dat ze zich moeten laten testen.

Prostaatkankermaand

De maand november is prostaatkankermaand. De maand staat in het kader van meer bewustwording brengen onder mannen. Vanwege de Covid-19-situatie zijn er geen fysieke activiteiten c.q. bijeenkomsten, maar maandelijks organiseert de PKSS virtuele sessies over prostaatkanker. Dat gebeurt uit eigen beweging, maar vaak ook op verzoek van organisaties die hun leden bewust willen maken van prostaatkanker. Volgens Warning werken de voorlichtingssessies erg goed. Uit de feedback die de PKSS na zo’n sessie krijgt, blijkt dat enkele mannen daags erna stappen ondernemen om zich te laten checken. Dat gebeurt veelal door naar de huisarts te stappen en vragen om een PSA test. PSA staat voor Prostaat Specifiek Antigeen. In het lab wordt een beetje bloed afgenomen. De PSA is een soort eiwit dat door de prostaat bij mannen wordt geproduceerd die in een kleine hoeveelheid in het bloed terecht komt. Uit bloedonderzoek wordt de PSA-waarde vastgesteld. Aan de hand van de PSA-waarde kan de huisarts al dan niet aanleiding vinden om door te verwijzen naar de uroloog voor verder onderzoek. Het is de uroloog die de diagnose vaststelt of er sprake is van prostaatkanker, en welke de behandelopties zijn. Zoals bij alle vormen van kanker is het te genezen, mits men er tijdig bij is. In het ergste geval kan men eraan overlijden. 

Cijfers over het aantal prostaatkankerpatiënten in Suriname zijn vooralsnog niet voor handen, maar volgens urologen is er sinds de PKSS bewustwordingsactiviteiten organiseert, een toename te bespeuren van mannen die zich bij de afdeling urologie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, laten onderzoeken. Met de urologen in Suriname heeft de PKSS een goede werkrelatie. Bij voorlichtingsactiviteiten worden deze specialisten zoveel mogelijk betrokken. Volgens Chas Warning is samenwerking heel goed, en dat komt de patiënten alleen maar ten goede.

Patiëntenorganisatie

Prostaatkanker is een kwaadaardig gezwel in de prostaat bij mannen. De prostaat is een klier die aan de blaasuitgang rond de plasbuis ligt. Deze klier produceert zaadvloeistof bij een zaadlozing en zorgt voor de voedingselementen voor de zaadcellen. Bij het ouder worden kunnen zowel goedaardige als kwaadaardige prostaatvergrotingen ontstaan. Alleen bij een kwaadaardige prostaatvergroting spreekt men van prostaatkanker. Prostaatcarcinoom is de medische term voor prostaatkanker. Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij de man.

De PKSS is een patiëntenorganisatie. Het is een organisatie die sedert 2015 bestaat en bedoeld is als platform voor prostaatkankerpatiënten. Men is er terecht voor algemene informatie over prostaatkanker, adviezen en begeleiding. De stichting is voor wat betreft haar activiteiten en werkzaamheden volledig aangewezen op vrijwilligers.  Het PKSS-bestuur bestaat voor 100 procent ook uit vrijwilligers. De PKSS is voor wat betreft financiële middelen volledig afhankelijk van donaties. Niet alleen lokaal heeft de PKSS een netwerk van samenwerkingspartners, maar ook internationaal zijn er samenwerkingsverbanden, zoals met de Nederlandse Prostaatkankerstichting en Nederlands medische instituten. 

PKSS secreatriaat is gehuisvest in het gebouw van het Buitensocieteit Het Park aan de Grote Combe.

SS   

error: Kopiëren mag niet!