“Laat de president de leiding van de CDS stevig onder de loep nemen”

“Ik heb het gevoel dat we steeds meer de weg kwijtraken hoe om te gaan met staatsmedia”

“Laat president Santokhi de leiding van de Communicatie Dienst Suriname stevig onder de loep nemen.” Dat zegt DA’91 voorzitster Angelic del Castilho in gesprek met Dagblad Suriname naar aanleiding van recente berichten dat de Communicatie Dienst Suriname (CDS) contracten heeft afgesloten met mediabedrijven. 

“Heel vreemde zaak”

Del Castilho zegt het “opvallend” te vinden “wat er nu gebeurt vanuit de CDS”. “We zien dat de CDS, feitelijk de woordvoerder van de president, op dit  moment bezig is instanties buiten de Staat, dus particuliere instanties, te contracteren om ook ook staatsinformatie uit te zenden via hun media. En, dit is een heel vreemde zaak, omdat de Staat reeds beschikt over een aantal mogelijkheden om zowel op tv als radio haar informatie te delen. Er is de STVS, ze maken ook gebruik van ATV, het CDS zelf is actief op social media en zendt uit. We hebben DNA-TV, ook de SRS behoort tot de Staatsmedia, Gov.TV is er ook nog waarop ze kunnen uitzenden.”

De politica vraagt zich af ‘waarom er behoefte zou zijn om meerdere betaalde instanties in de hand te nemen, om staatsinformatie uit te sturen naar de samenleving”. “Dat zou als eerste hard gemaakt moeten worden in een rapport, waaruit blijkt dat grote groepen van de samenleving niet bereikt worden door de Staatsmedia en dat daarom anderen in de hand genomen worden. Bovendien, daaruit zou ook een voorwaarde blijken dat instanties die men dan contracteert voldoen aan datgene waar de Staatsmedia een gebrek aan hebben. Dit zijn allemaal zaken die we missen wanneer we kijken naar wat er gebeurd is. Er is een issue geweest van Sranan TV, waarbij een bedrijf blijkbaar nog voor het was opgericht, een contract aanging met het CDS om diensten te verlenen aan de CDS voor de, als ik me niet vergis, komende zeven maanden voor een bedrag van SRD 350.000.”

Health TV

“Vervolgens zien we, dat er ook nog een Health TV, zo hebben mij documenten bereikt, gecontracteerd wordt. Een opvallende zaak hierbij is, dat Health TV een directeur heeft die ook directeur is bij een Staatsmedium, wat conform de statuten van dat Staatsmedium, zo die mij onder ogen zijn gekomen, niet zou mogen. De directeur van dat Staatsmedium mag geen dubbele functies hebben, mag geen nevenfunctie hebben.”

“Legale oplichting van de Staat”

Del Castilho vraagt zich af op op basis waarvan grote bedragen worden afgesproken in deze crisistijd om aan dit station te geven, om uitzendingen voor de Staat te doen. “Het komt over alsof er een manier gevonden is om vrienden en kennissen extra geld te laten verdienen over de rug van de belastingbetaler heen en weg van een noodzaak om daadwerkelijk te voldoen aan de behoefte die het volk nu heeft om uit die crisis te komen. Ik zie absoluut geen verband tussen het verlichten van de behoefte van de noden van de samenleving  en het contracteren van deze instanties. Het komt op mij echt over alsof er een nieuwe methode gevonden is om geld, zogenaamd legaal, noem het maar legale oplichting van de Staat, omdat er geen solide aantoonbare redenen zijn om dit te doen en twee, omdat men ook blijkbaar weer voorbij gaat aan statutaire vereisten. Hier moet direct een stop aangebracht worden. Het kan gewoon zo niet, we hebben dat geld voor andere zaken nodig als samenleving en de statuten moeten nageleefd worden van het medium. Indien een directeur van een Staatsmedium vindt, dat hij een particulier medium wil oprichten, hij heeft natuurlijk de zegen van ons allen, we houden van het ondernemerschap, maar dan zal hij af moeten zien van de functie bij de Staat.”

“Bron van plunder voor friends en family”

“We doen dus een dringend beroep op de president om dit soort zaken niet door te laten gaan en geen excuses ervoor te bedenken en het niet te verdedigen. En, ook om zijn leiding van de CDS stevig onder de loep te nemen wat dit betreft. Want ik denk niet, dat in deze tijd de president zich kan veroorloven dat we het idee beginnen te krijgen, dat de CDS verworden is tot ook een bron van plunder voor friends en family.”

DA’91 heeft volgens haar voorzitster een heel duidelijk standpunt ten aanzien van de Staatsmedia. “Want we hebben ook onder de vorige regering Bouterse en onder meerdere regeringen misbruik van de Staatsmedia gezien, waarbij geld van de belastingbetaler wordt ingezet om partij-propagandistisch bezig te zijn. Ons standpunt als DA’91 is, dat dit voorkomen moet worden, er moet sanering zijn van de Staatsmedia. Juist dat vragen we. Juist minder uitgaven dan meer. Dat partijpolitieke inzet verboden wordt. Dat er een onafhankelijke Ombudsman is die de  onafhankelijkheid en neutraliteit van deze media bewaakt. Dat de focus vooral wordt gelegd op informatie, educatie en cultuur. En daaruit moet voortkomen een versterkte solidariteit en natievorming. Dat cultuur-onderwijs ook via deze media bijzonder op de voorgrond komt. Dat is hoe wij de rol zien van de Staatsmedia.”

“We raken steeds meer de weg kwijt”

“ Ik heb het gevoel dat we steeds meer de weg kwijtraken hoe om te gaan met staatsmedia en hoe de Staat informatie aan burgers dient te verstrekken”, aldus Angelic del Castilho.

PK

error: Kopiëren mag niet!