Defensie-minister Mathoera bezoekt gedetacheerde militairen in binnenland

Defensie-minister Krishna Mathoera heeft militairen die in het binnenland dienen bezocht. Het ministerie van Defensie is bezig de knelpunten op de verschillende detacheringsposten op te lossen. Het bezoek van de bewindsvrouwe was in dat kader en een delegatie van het ministerie bracht op 6 en 7 november een bezoek aan de militaire posten van de Landmacht te Snesi Kondre en Stoelmanseiland.

Het bezoek resulteerde erin, dat de manschappen nu beschikken over nieuwe matrassen en een durotank. De delegatie bestond naast minister Krishna Mathoera uit luitenant-kolonel Ashokkoemar Jagdew, commandant Landmacht,  en het directieteam van het ministerie van Defensie. Minister Mathoera benadrukt de inzet van de manschappen bijzonder te waarderen.

Waterdistrubite 

Defensie ondersteunt ook bij de watercrisis in Nickerie. De distributie van drinkwater in de Henarpolder verloopt vlot, meldde Defensie.Op diverse plekken wordt met verschillende water trucks simultaan water geleverd. Om het watertekort te Henar in Nickerie enigszins te verhelpen, zijn militairen van Regio West vanaf afgelopen maandag bezig om de gezinnen in het gebied te voorzien van schoon en gezond drinkwater.

Majoor Wim Daal, commandant Regio West, zegt dat hiervoor speciaal een tankwagen van het Nationaal Leger (NL) is ingezet. De legercommandant benadrukt dat de manschappen tot laat in de avond doorwerken om een ieder in het gebied van water te voorzien. De distributie duurt zolang het probleem niet is verholpen. Het water wordt vanuit de SWM in Nieuw-Nickerie vervoerd naar Henar.

SAM

error: Kopiëren mag niet!