De Nederlandsche Bank helpt de Centrale Bank van Suriname krachtiger te maken

Cees Ullersma is vrijgesteld van zijn werk als secretaris van De Nederlandsche Bank (DNB) om de samenwerking met de Centrale Bank van Suriname (CBvS) te versterken. Hij heeft 10 november een overleg gehad met president Chandrikapersad Santokhi, in aanwezigheid van minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), CBvS Governor Maurice Roemer en de Nederlandse ambassadeur Henk van der Zwan. 

Ullersma richt zich op het ondersteunen van de inspanningen van Governor Roemer om het bestuur van de Centrale Bank van Suriname krachtiger te maken. Daarnaast coördineert hij de technische samenwerking tussen DNB en de CBvS op andere terreinen. Daar zijn medewerkers van DNB bij betrokken, maar ook externen die gefinancierd worden uit het Makandra Fonds van de Nederlandse overheid.

Bankwet

Voor het versterken van het bestuur van de CBvS is cruciaal dat er een nieuwe Bankwet komt. De Bankwet is het fundament voor het functioneren van de Centrale Bank. Inmiddels is er een concept opgesteld, dat voorziet in bestuur door een Raad van Bestuur met de Governor als voorzitter in plaats van bestuur door uitsluitend de Governor, een sterker gepositioneerde Raad van Commissarissen (RvC) en betere waarborgen voor financiële soliditeit en risicobeheersing. Het is van groot belang dat de Centrale Bank volgens de nieuwe Bankwet onafhankelijk van de politiek zal opereren.

Naast beter bestuur is het aanpassen van het monetaire beleid al onderwerp van samenwerking. Er staan projecten op stapel op het terrein van toezicht, zowel wat betreft prudentieel toezicht dat gericht is op de soliditeit van financiële instellingen als ook integriteitstoezicht dat zich onder andere richt op het tegengaan van witwassen van gelden.

Door de samenwerking met DNB kan de Centrale Bank beter bijdragen aan een Surinaamse samenleving met lage inflatie, duurzame groei een stabiele financiële sector. Wegens het belang van een krachtige Centrale Bank heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ook voorwaarden gesteld aan de CBvS in het kader van het IMF-programma voor Suriname. Inmiddels is voldaan aan deze zogenoemde prior actions. Tijdens de duur van het programma zullen andere versterkingen van de Centrale Bank moeten worden doorgevoerd, zoals de introductie van de nieuwe Bankwet.

CDS

error: Kopiëren mag niet!