FAO/SAMAP lanceert eerste cassave multi-stakeholder platform Paramaribo

Meer dan twintig belanghebbenden uit de publieke en private sector en de begunstigden van de Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP) Matching Grant Facility hebben 12 november deelgenomen aan de eerste multi-stakeholder cassave platformbijeenkomst tevens workshop. 

Voor de komende jaren hebben de deelnemers een strategisch actieplan voor de cassavesector ontwikkeld om meer samenhang, coördinatie en afstemming in de industrie te brengen. De workshop werd georganiseerd als onderdeel van component 1 van SAMAP, waarin ondersteuning wordt geboden aan de publieke en private sector op het gebied van marktanalyse en waardeketen ontwikkeling, zo schrijft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Het doel van deze ondersteuning is het versterken van de capaciteit van deze instellingen om de waardeketenbenadering toe te passen, systematisch de uitdagingen te analyseren die de sector belemmeren en weloverwogen beslissingen te nemen over de juiste interventies om het concurrentievermogen van de cassavesector te vergroten. 

“Waardeketenplatforms zijn bedoeld om gegadigden- landbouwers, landbouwbedrijven en kopers – als onderdeel van de waardeketen samen te brengen, om de communicatie te verbeteren en meer coördinatie en samenwerking aan te moedigen. Wereldwijde ervaring heeft aangetoond dat de multi-stakeholder waardeketenplatforms een krachtig middel kunnen zijn om publiek-private partnerschappen aan te moedigen en duurzame ontwikkeling van de industrie te stimuleren,” zei Erick Zeballos, FAO Chief Technical Adviser.

De eerste startworkshop voor wortel- en knolgewassen, georganiseerd door SAMAP in juli 2019, legde de basis voor de vorming van dit Multi-Stakeholder Value Chain-platform, met name voor cassave als een van de belangrijkste grondstoffen met een meer ontwikkelde waardeketen vanaf de productie, verwerking tot de verkoop en export. Op basis van analytische studies en stakeholderconsultaties, uitgevoerd door FAO’s waardeketenspecialist, werd door de SAMAP Project Stakeholder Groep de conclusie getrokken, om onder meer te beginnen met het opzetten van het cassave platform.  

Deelnemers hebben in een collectief proces een strategisch actieplan ontwikkeld met activiteiten en tijdschema’s inclusief de trainingsbehoeften van de platformleden. Vervolgens zullen andere belanghebbenden van de cassavesector – producenten, verwerkers, exporteurs, ondersteunende diensten, aangemoedigd worden om vrijwillig deel te nemen aan het platform en dit op een dynamische manier te structureren, organiseren en beheren, zodat het kan dienen om de cassave industrie verder te ondersteunen. 

“De wereld schreeuwt om voedsel”

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij, die de opening van de workshop verrichtte, gaf aan bijzonder ingenomen te zijn met het initiatief ter oprichting van dit platform. “De wereld schreeuwt om voedsel, en de vraag zal alleen maar groter worden. Cassave kan een antwoord op deze vraag zijn, gezien het feit dit gewas een gezonde bron van koolhydraten is en los van andere essentiële voedingsstoffen ook de nodige vitaminen bevat. Ik ben de mening toegedaan, dat dit platform kan bijdragen om de productie van cassave op gang kan brengen. Echter is een goede samenwerking tussen de verschillende stakeholders noodzakelijk om de duurzaamheid van dit platform te garanderen”, aldus Sewdien.

error: Kopiëren mag niet!