Wijziging Kieswet moet op basis van breed draagvlak en consensus

De afgelopen weken is de roep voor wijziging van de Kieswet door politieke partijen weer luid te horen. De buiten parlementaire politieke partijen DA’91 en de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) hebben begin deze maand in afzonderlijke brieven aan Assembleevoorzitter Marinus Bee gevraagd om in aanloop naar de eerstvolgende verkiezingen in 2025 het kiesstelsel te wijzigen. Zowel PRO en DA’91 geven in hun schrijven aan voorstander te zijn van een stelsel van landelijke evenredigheid.

PRO vindt dat aan de stem van elke Surinamer evenveel politiek gewicht gegeven dient te worden gegeven. DA’91 vindt de kiesregeling niet eerlijk. De partij wil gaan naar een evenredig stelsel, waarbij geldt “one (wo)man, one vote”. Volgens de partij zorgt het huidig systeem ervoor, dat een minderheid bepaalt voor de meerderheid. Wijziging van het kieststelsel was één van de beloftes gedaan door coalitiepartijen tijdens de verkiezingen

Stand van zaken

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen vorige week in de Nationale Assemblee heeft VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien opnieuw aan de regering gevraagd wat de stand van zaken is met betrekking tot de werkzaamheden richting de wijziging van het kiesstelsel. Het Asseembleelid heeft bij de Algemene Politieke beschouwingen en de begrotingsbehandeling vorig jaar de regering reeds vragen hierover gesteld. Gajadien gaat ervan uit dat de wijziging van het kiesstelsel ruim voor de verkiezingen van 2025 een feit moet zijn. Hij gaat uit van twee jaar voor de verkiezingen, dus het gewijzigde kiesstelsel dient volgend jaar 2022 goedgekeurd te worden.

President Chandrikapersad Santokhi deelde het parlement mee, dat juristen en gewezen autoriteiten de afgelopen periode aan het werk zijn geweest en een studie hebben gemaakt van de Grondwet en van de gevoelens en inzichten die bij politieke partijen bestaan over deze materie. Tijdens de vorige regering was er een commissie onder leiding van ex-president Jules Wijdenbosch aan het werk geweest. Daarbij zijn met vertegenwoordigers van politieke partijen gesprekken gevoerd en zij hebben hun inzichten en gevoelens gepresenteerd.

President Santokhi zegt, dat de juristen en de gewezen autoriteiten die hij thans aan het werk heeft gezet een overzicht zal maken van alles wat gewijzigd moet worden in de Grondwet, de Kieswet en alle aanverwante regelingen om te komen tot een integrale wijziging van het kiesstelsel.  Het kiesstelsel moet volgens hem wel beantwoorden aan de democratische gevoelens van de samenleving en de aspiraties van het volk. Hij benadrukt dat er een brede discussie nodig is.

Binnen de regering is er intussen afgesproken dat er een presentatie aan de politieke partijen wordt voorbereid door de deskundigen. Afhankelijk van de bevindingen zal het traject worden ontwikkeld om te gaan naar de Nationale Assemblee. Er moet goede afstemming en consensus bestaan. Voor zo een belangrijk vraagstuk dient een breed maatschappelijk en politiek draagvlak te bestaan, alsook  politieke draagvlak in het parlement, aldus president Santokhi.

SS

error: Kopiëren mag niet!