Succes voor vrouwelijk ondernemerschap

De Vrouwelijke Ondernemers Beurs van Act Now Foundation waaraan micro- en klein ondernemers uit de districten Nickerie, Coronie, Saramacca, Wanica, Para en het buurland Guyana deelnemen is zaterdag jongstleden gehouden aan de Spathidealaan in Paramaribo-Noord. De om en bij 40 standhouders op de beurs zijn niet willekeurig bij elkaar gebracht. De groep heeft veel gemeen, verkeren in een positie die om verbetering schreeuwt. Daarnaast bestaat een band met de Act Now Foundation die zich middels onderricht, training, vorming en begeleiding beijverd om een steuntje in de rug te zijn van vrouwen (ondernemers) uit vooral rurale gebieden.

Partnerschap

Sedert 2018 wordt vrouwelijk ondernemerschap door middel van advies, opleiding, training en begeleiding in de facetten van ondernemerschap gegeven, verzorgd en gestimuleerd. De bekwaamheid wordt bevorderd. Het administratief- en het financieel aspect worden doorgenomen. Er wordt waarde gehecht aan duurzaamheid. Gewezen wordt op samenwerken en partnerschappen aangaan. Met de deelname van onderneemsters uit het buurland Guyana aan de ‘Vrouwelijke Ondernemers Beurs’ wordt aangetoond, dat samenwerken en het aangaan van partnerschappen mogelijk en bevorderlijk is. Het uitwisselen van kennis en ervaring is een goede zaak. Zo wordt van elkaar geleerd.

Getuigschrift

De ‘Vrouwelijke Ondernemers Beurs’, is een tentoonstelling, een getuigschrift van het werk verzet door de onderneemsters en de Act Now Foundation. Het versterken van vrouwen en vooruitgang in Suriname en daarbuiten wordt beoogd. Dienstverleners, producenten, stichtingen, idealisten stellen hun kunnen, producten en diensten tentoon. Het ordelijk verloop van de beurs, de prettige inrichting zonder al te veel opsmuk, de ontspannen sfeer en hoopvolle gezichten van de organisator, de onderneemsters en de gasten stralen succes uit. Mevrouw Priscilla Abhilakh Missier van de Act Now Foundation, onze gids op de beurs benadrukte, dat de Vrouwelijke Ondernemers Beurs van de Act Now Foundation mede mogelijk is gemaakt door de ambassade van de Verenigde Staten van Noord-Amerika hier te lande.

HD

error: Kopiëren mag niet!