Start vaktrainingen electro-huisinstallatie en textiele werkvormen in Saramacca

In het kader van het Basic Need Trust Fund (BNTF)-9 project “Van grassroot tot ondernemer en het om-, her- en bijscholen van werklozen & werkzamen” zijn de trainingen electro huisinstallatie en textiele werkvormen gestart in het district Saramacca. De trainingen werden vrijdag 12 november voor geopend verklaard door minister Rishma Kuldipsinghvan Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) vrijdag 12 november 202 te Saramacca. 

Het project is gefinancierd door de Caribbean Development Bank en heeft als doel het versterken en/ of bijbrengen van de nodige “hard skills en soft skills” van voornamelijk werkloze jeugdigen teneinde hun kansen voor het vinden van een baan te vergroten, hetzij als klein ondernemer of als werknemer. De trainingen voor de 35 cursisten worden verzorgd door de Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling (SAO), een werkarm van het ministerie van AW&J.

Joyce Lapar, de directrice van de SAO, heeft aangegeven dat het ministerie van AW&J de mogelijkheid biedt aan jongeren om kosteloos een training te volgen, om zodoende de vaardigheden te ontwikkelen om op de arbeidsmarkt te komen of voor het opzetten van een eigen onderneming. Dit heeft als gevolg dat de cursisten na het succesvol afronden van de trainingen een wezenlijke bijdragen zullen leveren aan de economie van Suriname. Lapar stelt, dat bij extra inzet van de cursisten er ook meer prakrijk is en er ingespeeld kan worden op de nieuwe ontwikkelingen. 

De voorzitster van de Raad van Bestuur, Naomi Esajas-Friperson, heeft laten weten dat het verzorgen van trainingen aan jongeren het bestuur goed doet, omdat aan hen de tools wordt gegeven om zichzelf verder te ontwikkelen en hen een stap dichterbij ondernemen brengt. Esajas-Friperson heeft verder bekend gemaakt, dat dit project ervoor zorg draagt dat jongeren zelfredzaam worden en dat aansluit bij het beleid van het ministerie.

Ook Sherin Bansie-Durga, districtscommisaris van Saramacca, heeft aangegeven enorm blij te zijn met dit initiatief van het ministerie van AW&J. Bansie-Durga heeft benadrukt dat de start van deze trainingen een bijdrage zal leveren aan de ontwikkelingen van het district. Door het aanleren van vaktrainingen zullen de jongeren zich verder scholen en kans maken op de arbeidsmarkt. De burgermoeder heeft haar dank en felicitaties uitgebracht aan alle actoren voor het realiseren van dit project en wenst de cursisten veel succes toe.

Genti Mangroe, directeur Jeugdzaken, heeft aangegeven aan de jongeren, dat zij middels het opdoen van deze vaardigheden een positieve bijdrage zullen leveren aan de ontwikkeling van land en district. Mangroe heeft te kennen gegeven dat de vraag naar arbeid groot is en de cursisten hier een verandering in kunnen brengen door de gegeven kans aan te grijpen. Verder heeft de directeur de cursisten bemoedigd om professioneel te zijn en kwaliteit aan te leveren, om zo de vruchten van arbeid te plukken. 

Minister Kuldipsingh heeft aangegeven trots te zijn op de jongeren die de stap genomen hebben om de trainingen te volgen, omdat het een stap is richting zelfredzaamheid en ondernemerschap. De bewindsvrouwe heeft benadrukt, dat het ministerie van AW&J middels het begeleiden en trainen ondernemerschap stimuleert. De minister heeft de cursisten bemoedigd om zich verder te scholen en te investeren in zichzelf. Kuldipsingh heeft de cursisten veel succes toegewenst en hen aangemoedigd zich in te zetten om dit tot een succesvol traject te maken.

error: Kopiëren mag niet!