Het bromfietscertificaat en de Rijwet

Terwijl de regering en de Nationale Assemblee zeggen meer tijd nodig te hebben om de Rijwet aan te scherpen en zodoende de toegenomen verkeerscriminaliteit in te dammen, blijven zich dagelijks verkeersongevallen voordoen op de Surinaamse wegen. Daarbij vallen vaak persoonlijke ongelukken al dan niet met blijvende letsels, om maar niet te praten van doden.  

De behandeling van de wijzigingsvoorstellen van de Rijwet waar de Nationale Assemblee in eerste ronde een aanvang mee heeft gemaakt, is begin augustus naar een nader tijdstip verdaagd, omdat zowel de regering als het parlement zeggen meer tijd nodig te hebben om goede wetswijzigingen in te voeren. Daarbij willen zij de betrokkenheid van alle relevante actoren.

De wijziging van de Rijwet voorziet in de aanscherping van bestaande regelingen en bepalingen. Onder verkeerscriminaliteit wordt verstaan het opzettelijk overtreden van verkeersregels. Het brengt niet alleen de veiligheid op de weg in gevaar, maar veroorzaakt bovenal als gevolg van ernstige verkeersongevallen veel leed en slachtoffers. Onder verkeersdeelnemers bevindt zich een zeer kwetsbare groep die ook vaak betrokken is bij verkeersongevallen, te weten de bromfietsers. Bromfietsers, en ook fietsers, lopen bij een verkeersongeval meer kans op het oplopen van ernstige lichamelijke letsels, en niet zelden de dood ten gevolge. 

38.000 bromfietsen

De afwezigheid van fiets- en bromfietspaden op nagenoeg alle wegen is één van de oorzaken van veel verkeersongevallen met bromfietsen. Aan de andere kant speelt het onverantwoordelijk rijgedrag van vooral jonge bromfietsers veelal ook een belangrijke rol bij verkeersongevallen. Jonge bromfietsers rijden te hard op hun veelal opgevoerde brommers.  Vanaf de leeftijd van 16 jaar mag men met de bromfiets aan het verkeer deelnemen. In de praktijk echter gebeurd dat meestal zonder enige kennis van basisverkeersregels, met alle nare gevolgen van dien. Dit is één van de hoofdredenen waarom bij de wijziging van de Rijwet, de regering een bromfietscertificaat wil invoeren. Elke bromfietser zal bij goedkeuring van de wijzigingen in de Rijwet verplicht zijn een bromfietscertificaat te behalen.

Het bromfietscertificaat zal geldig zijn voor een bepaalde periode, en verlenging ervan zal afhankelijk zijn van het rijgedrag van de houder van het bromfietscertificaat. In totaal zijn er in Suriname volgens de cijfers meer dan 38.000 bromfietsen. Bromfietsen delen in het verkeer de weg met meer dan 160.000 personenauto’s, 36.500 vrachtwagens en ruim 4.000 autobussen. Mede ervan uitgaande dat het wegennet nauwelijks is uitgebreid, is het eigenlijk ook niet verwonderlijk dat er zoveel verkeersongevallen zich voordoen. 

Bezorgdheid, maar geen acties 

De grote bezorgdheid rond de verkeersveiligheid van bromfietsers bestaat al langer dan 10 jaar, zonder dat er in de praktijk iets concreet gebeurd aan maatregelen. In 2009 heeft de toenmalige minister van Justitie en Politie, Chandrikapersad Santokhi aangekondigd dat vanaf 2010 bromfietsers op rijles moeten voor het behalen van wat toen werd genoemd een bromfietsrijbewijs. Het voornemen was om middels een staatsbesluit het één en ander te regelen. Het doel was om de samenleving bewuster te maken van verkeersveiligheid. De reden waarom het bromfietsrijbewijs nu meer dan 10 jaar later nog steeds niet is ingevoerd is onduidelijk, doch kennelijk heeft dit te maken met het feit dat de Rijwet daartoe eerst aangepast moest worden.

De wijziging van de Rijwet is thans in behandeling bij de Nationale Assemblee. Het gaat hier om een integrale wetswijziging waar veel meer andere aspecten bij komen kijken. De uitgifte van autorijbewijzen voor een bepaalde periode, het invoeren van een eventueel puntensysteem met rijbewijzen, alcoholtesten en invorderingsbevoegdheden van de politie van rijbewijzen zijn slecht enkele van de vele technische aspecten die tijdens de debatten in eerste ronde in het parlement naar boven zijn komen drijven.

Zowel regering en parlement willen met betrokkenheid van alle relevante actoren dieper in de materie duiken, om dan terug te komen voor de voortzetting van de behandeling van wijzigingsvoorstellen van de Rijwet. Maar, ondertussen blijven dagelijks verkeersonveilige situaties zich voordoen op de Surinaamse wegen.

SS    

error: Kopiëren mag niet!