Bedelen op de weg een gevaarlijke zaak

Het is ondertussen een vertrouwd beeld dat op vele hoeken van drukke kruispunten bedelaars hun vaste plek hebben. Ook anderen die vaak een ‘hossel’ hebben zoeken hun geluk via verkoop op of langs de weg. Toch ziet de redactie van Dagblad Suriname dat de groep die vraagt om een aalmoes zeer intensief en gedurende de hele dag op vaste plekken hokt. Menig autobestuurder moet regelmatig uitwijken voor de mensen midden op de openbare weg. Daarbij gaat het vaak nog maar net goed. Vaak stormen de gelukszoekers met gevaar voor eigen leven af op tegemoetkomende auto’s, anderen stoppen hun hoofd ongewenst in de auto als de ruiten openstaan bij het stoplicht, iets dat in deze tijd van het coronavirus niet voldoet aan de MoHaNa-afspraken.

Uit gesprekken met buurtbewoners van een van deze vaste plekken langs de Pengelstraat blijkt, dat een van de bedelaars niet lang terug door een auto is aangereden en in het ziekenhuis behandeld moest worden. Zij vragen zich af of bedelen van 08.00 tot 23.00 uur nog bedelen is of dat er sprake is van een beroep. “Verdient men dan niet meer dan mij?”, vraagt een bewoner zich af.

Korps Suriname Verkeersvrijwilligers

Sabrina Hasselbaink laat namens het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers weten, dat bedelen in het openbaar verboden is bij wet. “En het is ook zeer gevaarlijk, omdat de bedelaars ervoor kiezen om midden op de weg te staan. Dit vraagt extra voorzichtigheid van de bestuurders.”

Hasselbaink: “Ik maak dagelijks mee dat er vooral op de hoek van de Klipstenenstraat en Keizerstraat een bedelaar staat. En deze belemmert vaak de weg voor verkeersdeelnemers. Het vormt voor hemzelf en voor het verkeer een gevaar.” Zij is van mening dat optreden vanuit de autoriteiten nodig is. “Helaas zijn deze mensen vaak ook niet toerekeningsvatbaar, waardoor optreden ook bijna geen zin heeft”, merkt Hasselbaink op. Zij ziet een structurele aanpak met begeleiding als een goede oplossing. “Dit zal zeker de veiligheid van de verkeersdeelnemers vergroten en van de bedelaars ook”, zegt Hasselbaink.

Districtscommissaris

De gevaren die mensen door middel van hun gedrag op de weg veroorzaken zijn ook districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost niet ontgaan. Deze zaken zal hij voorleggen aan het districtsbestuur. “We moeten nagaan wat wij met deze groep burgers willen”, laat Bhola weten. De districtscommissaris benadrukt, dat de weg niet geblokkeerd mag worden of dat personen een gevaar vormen voor het overige verkeer.

Bhola merkt verder op, dat in het districtsbestuur verschillende actoren, waaronder de politie, zijn vertegenwoordigd. De districtscommissaris zegt ook, dat er naar het vraagstuk moet worden gekeken of zieken en zwakzinnigen onderdeel vormen van het bedelaarskorps. Hij zegt het aangrijpend te vinden om deze taferelen te aanschouwen en plaatst een kanttekening vanuit welke achtergrond de mensen bedelen op straat. Die vraag zal ook ongetwijfeld op tafel komen in de districtsraad.

RB

error: Kopiëren mag niet!