Weggedeelte tussen Carolinabrug en Boven Commewijnerivier al geruime tijd in zeer deplorabele staat

De gemeenschappen van de dorpen Pininica, Java, Da Mooiman kondre, Gododrai, Awaah en Mois moisikondre gelegen in het Boven Commewijnegebied (meer bekend als Kawina-gebied) hebben op 29 oktober een schrijven gericht aan de General Manager van Newmont Suriname. Middels de brief doen zij een dringend verzoek tot ondersteuning. Ondersteuning in het rehabiliteren van deze wegstrekking.

In de brief geven zij aan, dat het weggedeelte tussen de Carolinabrug en de Boven Commewijnerivier (Kawinarivier) al geruime tijd in een zeer deplorabele staat verkeert, waardoor de dorpen voor de mensen heel moeilijk en vaak helemaal niet te bereiken zijn met de auto tijdens de regentijd. “Ook de bruggen gelegen op dit weggedeelte zijn als gevolg van slecht onderhoud door de jaren heen aan vervanging toe.” Dit ervaren de gemeenschappen als een heel lastige situatie. Dit probleem hebben zij meerdere malen aan de vorige en huidige districtscommissaris van het district Para onder wiens beheer het gebied valt, kenbaar gemaakt. “Echter is van de zijde van de overheid tot nog toe geen bevredigende oplossing gekomen in deze situatie.”

Michael Noordzee, een vertegenwoordiger van dit gebied, zegt in een reactie tegenover Dagblad Suriname, dat de slechte staat van de weg door de trucks die beladen zijn met houtblokken, wordt veroorzaakt. Noordzee geeft aan, dat de bewoners al zoveel jaren zitten met deze situatie. Het wegdek was volgens hem anderhalf jaar geleden gebarricadeerd. 

“De grote brug over de  boven Commewijne nabij de samenvloeiing Tempatie en de kleine Commewijne was tijdens de binnenlandse oorlog door de Jungle Commando’s in brand gestoken. De brug over de Mampane Kreek is ook mede door toedoen van grote houten trucks niet meer te gebruiken, het was niet gebouwd voor zwaar materiaal. De districtscommissaris is de enige districtscommissaris in de afgelopen anderhalf jaar die haar best heeft gedaan. Maar, nog steeds is de weg haast onbegaanbaar. De districtscommissaris was zelf een maand geleden gaan bezichtigen.”  Ook laat Noordzee weten, dat een gedeelte van de weg twee weken geleden is hersteld, omdat twee houttrucks daar vast zaten. “Maar als je verder gaat richting de rivier, dan is het barslecht!”

De districtscommissaris van Para, Marlene Joden, laat Dagblad Suriname in een reactie weten, dat een gedeelte van de weg rond 29 oktober is hersteld. “Ik probeer van mijn kant een samenwerking met de mensen daar te organiseren, maar het is me nog niet gelukt. Vanaf mijn aantreden probeer ik dat. Ik heb meer dan 5 keren vergaderd met de mensen, maar het is nog steeds niet gelukt voor een samenwerking met de mensen en de ondernemers in dat gebied. De ondernemers proberen, de mensen proberen aan de andere kant ook en ik ben ook nog steeds bezig ermee.”

SK

error: Kopiëren mag niet!